Przejdź do treści głównej

Co to są bony skarbowe?

Podstawowe informacje o bonach skarbowych użyteczne dla organizacji pozarządowych.

Bony skarbowe, podobnie jak obligacje, to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, mają więc gwarancję wykupu.

Wartość nominalna 1 bonu skarbowego wynosi 10.000 zł. Są to papiery dyskontowe co znaczy, że przy zakupie tego papieru wartościowego płacimy mniej niż 10.000 zł, a w dniu jego wykupu otrzymamy 10.000 zł. Naszym zyskiem jest różnica między ceną zakupu bonu a ceną nominalną.
 

Rodzaje bonów skarbowych

Bony skarbowe są emitowane na okres 8, 13, 26, 39 i 52 tygodni. Oznacza to, że możemy kupić bony o wartości nominalnej 10.000 zł na okres 8 tygodni (2 miesiące), 13 tygodni (3 miesiące), 26 tygodni (6 miesięcy), 39 tygodni (9 miesięcy) czy 52 tygodni (1 rok).
Oprocentowanie bonów skarbowych jest stałe, znane w dniu zakupu bonu. Np. jeśli cena zakupu bonu wynosi 9.952 zł, to nasz zysk (brutto) – czyli dyskonto – wynosi:
10.000 zł – 9.952 zł = 48 zł.
Bony skarbowe może nabyć każdy zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, ale w obu przypadkach trzeba to zrobić za pośrednictwem bezpośredniego uczestnika rynku bonów skarbowych (zwykle są to banki lub inne duże instytucje finansowe).
 

Rentowność bonów skarbowych

Zazwyczaj rentowność bonów skarbowych jest wyższa od lokat terminowych. Przy porównywaniu rentowności tych inwestycji należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz:
  • przy określaniu rentowności bonów skarbowych bierze się pod uwagę liczbę 360 dni w roku;
  • przy określaniu rentowności lokat czy obligacji bierze się pod uwagę liczbę 365 dni w roku.
Jakie to ma znaczenie dla wyniku kalkulacji? Otóż rentowność bonu skarbowego o wartości np. 5,5% w rzeczywistości nie jest równa rentowności lokaty o identycznej wartości 5,5%. Aby wyliczyć porównywalną wartość należy dokonać następującej kalkulacji rentowności bonu skarbowego:
Wartość inwestycji:1.000 zł.
Rentowność: 5,5%
 
rentowność / 360 dni * 365 dni
W naszym przykładzie wygląda to następująco:
5,5% / 360 dni : x 365 dni = 5,5764%
Tak więc porównywalna rentowność bonu skarbowego jest wyższa.
 
W Rzeczpospolitej na „zielonych stronach” są publikowane dane na temat średniej rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych (koniec maja 2009 r.: ok. 5%). Poziom oprocentowania bonów 52-tygodniowych jest często tzw. stopą odniesienia -z ang. benchmark dla wyznaczenia rentowności inwestycji finansowych.
Wyraź opinię 76 7