Przejdź do treści głównej

Co daje fakt zarejestrowania stowarzyszenia lub fundacji (organizacji pozarządowej)?

Jakie prawa ma fundacja lub stowarzyszenie w związku z faktem uzyskania osobowości prawnej?
Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zyskują osobowość prawną, co daje im między innymi prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki lokalnej (np. przez udział w konsultacjach) oraz prawo do starania się o pieniądze publiczne i prywatne na realizację swoich i działań, a także możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy.
 
Zarejestrowanie organizacji pozarządowej przede wszystkim sprawia, że uzyskujemy osobowość prawną, co daje nam prawo m.in. do:
 • „realizacji zadań publicznych”, czyli realizowania projektów, które służą dobru społecznemu, i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych samorządowych i rządowych
 • starania się dofinansowanie swoich działań (projektów) w innych konkursach dotacyjnych lub grantowych (np. ze środków europejskich, od fundacji prywatnych)
 • otrzymywania darowizn od osób prywatnych i firm, które mogą odliczyć to sobie od podstawy opodatkowania
 • zwolnienia z płacenia podatku dochodowego – w określonych zakresach
 • prawo do tworzenia reprezentacji danej grupy czy społeczności, np. bycia członkiem federacji, co wzmacnia głos, opinię, stanowisko w wielu sprawach
 • prawo do uczestniczenia w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez konsultowania aktów prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w określonych zakresach, np. miejscowych planów rozwoju, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych dokumentów dotyczących spraw społecznych
 • korzystania z pomocy wolontariuszy
 • prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów
 • prowadzenia działalności gospodarczej (po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców)
 • zatrudniania pracowników
 • starania się o status OPP, który daje prawo do ubiegania się o 1% podatku dochodowego, płaconego osoby prywatne
 • w wielu samorządach: korzystania z różnych przywilejów: np. bezpłatnych szkoleń, doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego.
Wyraź opinię 112 5