Przejdź do treści głównej

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK) wprowadzane są stopniowo, począwszy od największych podmiotów, a skończywszy na najmniejszych. W przypadku organizacji pozarządowych w pierwszej kolejności dotykają tych, które są czynnymi płatnikami VAT. Wyjaśniamy, kogo obejmą obowiązki związane z JPK i jak się na nie przygotować.

Jednolity plik kontrolny wprowadzany jest stopniowo już od 1 lipca 2016 r. O tym, czy i KIEDY dany podmiot (przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja kultury, szkoła) musi spełniać obowiązki związane z JPK, decyduje jego (podmiotu) wielkość, rodzaj prowadzonej księgowości, a także to, czy jest, czy nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny to sposób na komunikowanie się z administracją skarbową (urzędami skarbowymi, ministerstwem finansów). Do tej pory służył do tego głównie papier. Ale skoro od lat firmy stosują do księgowania coraz bardziej rozbudowane i zbierające coraz większą ilość informacji programy komputerowe, postanowiono wykorzystać to do zbierania danych przez urzędy. JPK umożliwia więc państwu łatwy wgląd do naszej księgowości.

Definicja JPK ze strony mf.gov.pl
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Obowiązki kryjące się pod popularną nazwą "jednolity plik kontrolny" opisane zostały głównie w art. 82 paragraf 1b. oraz w art. 193a ordynacji podatkowej.

JPK to również "struktura logiczna", czyli określony przez ministra schemat. Producenci programów księgowych muszą tak przygotować swoje programy, żeby z zastosowaniem tego schematu możliwe było wydobycie z programu danych interesujących urząd skarbowy czy ministra finansów.

Tylko księgowość w programach komputerowych

Zastanawiając się, czy dotyczy nas obowiązek opisany w ordynacji podatkowej, w pierwszej kolejności skupmy się na formie prowadzenia księgowości ("ksiąg podatkowych").

Jeśli prowadzimy księgowość na papierze – obowiązek nas nie dotyczy.


Jeśli robimy to z wykorzystanie komputera, ale nie używamy wyspecjalizowanych programów księgowych (zdarza nam się jedynie np. podsumować coś w arkuszu excel, czy zredagować sprawozdanie w wordzie) – obowiązek nas nie dotyczy.

Jeśli księgowość prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego programu (nawet jeśli będzie to program bezpłatny) – obowiązek nas DOTYCZY.

 

Wyraź opinię 0 0