Przejdź do treści głównej

Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Małe organizacje pozarządowe, obracające niewielkimi środkami mogą ułatwić sobie życie, prowadząc uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Z założenia to prostsze niż prowadzenie zwykłej księgowości.

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPIK) pojawiła się w 2015 roku. Organizacja nie prowadzi pełnej księgowości, tylko uproszoną. Jest zwolniona z obowiązku przygotowywania corocznego sprawozdania finansowego. Nie dotyczą jej skomplikowane zasady z ustawy o rachunkowości. To opcja specjalnie dla organizacji pozarządowych - zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów opisuje ustawa o działalności pożytku oraz specjalne rozporządzenie.

Regulacja o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zawarta jest w jednym artykule ustawy o działalności pożytku. Artykuł 10a wylicza kiedy organizacja pozarządowa ma prawo stosować UEPIK i z jakimi obowiązkami się to wiąże. To „zasady” prowadzenia UEPIK. Z kolei rozporządzenie określa sposób prowadzenia i warunki jakie ma spełniać uproszczona ewidencja.

Które organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów

Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Na czym polega uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (formularze do prowadzenia)

Co musi a czego nie musi NGO, która wybrała UEPIK
 


Zbytnie uproszczenie może powodować problem. Po pierwsze z NGO, które decydują się na prowadzenie uproszczonej ewidencji, nie zdjęto obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym (z podatku od osób prawnych czyli wypełniania i wysyłania CIT-8). UEPIK musi więc zbierać dane potrzebne do rozliczenia z US. Po drugie UEPIK nie ułatwia opisywania finansów w przypadku realizacji projektów (a grantodawcy standardowo wymagają, żeby
koszty projektów były wyodrębnione).

 

Wyraź opinię 27 0