Przejdź do treści głównej

Dlaczego warto współpracować z biznesem?

Korzyści wynikające ze współpracy organizacji pozarządowych i biznesu.
Przede wszystkim dlatego, iż organizacjepozarządowe i biznesowe różnią się od siebie i dzięki temu mogą wymieniać się posiadanymi zasobami oraz uczyć się od siebie nawzajem.
Organizacje pozarządowe i biznesowe mają różny cel działania (zarabianie pieniędzy i maksymalizacja zysku dla biznesu versus działanie na rzecz dobra społecznego, w przypadku organizacji pozarządowych), a co za tym idzie mają różne możliwości działania oraz różne narzędzia z których korzystają.
Korzyści z takiej współpracy widoczne są zwłaszcza w dwóch obszarach:
 
Wiedza
Biznes zazwyczaj ma lepiej wykształconą kulturę organizacyjną i system zarządzania organizacją – współpracując z biznesem i realizując wspólne projekty, partner biznesowy często wymaga dostosowania się i uczy podobnych standardów. Dużą część pozyskanej w ten sposób wiedzy, organizacja pozarządowa może potem przenieść na swój własny grunt i wdrożyć pewne standardy i mechanizmy w swoim codziennym funkcjonowaniu. Biznesowe standardy zarządzania plus wiedza merytoryczna, którą posiadają organizacje pozarządowe, może w efekcie dać dużo większą efektywność w realizacji projektów społecznych.
 
Zasoby
Organizacja biznesowa dysponuje nie tylko pieniędzmi. Zazwyczaj posiada też własne sale szkoleniowe, sprzęt np. rzutnik, często dysponuje samochodami firmowymi; i oczywiście posiada też najcenniejszy zasób jakim są ludzie – menadżerowie z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie, którą mogą się podzielić z organizacją pozarządową. Mogą pomóc np. w obszarze finansów, księgowości, prawa, przy zarządzaniu projektem, ale też planowaniu i ustalaniu strategii organizacji.
 
Współpraca z biznesem to dla organizacji pozarządowych nie tylko korzyści finansowe. To także możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia, standardów, narzędzi, sprzętu, którym biznes dysponuje. Dzięki temu organizacja może podnieść jakość i efektywność swoich działań.
 
Patrząc na to zagadnienie z perspektywy korzyści dla poszczególnych partnerów można przykładowo wymienić:
 
Korzyści dla organizacji pozarządowych:
  • dostęp do zasobów biznesu: finansowych, rzeczowych, ludzkich;
  • dostęp do wiedzy dotyczącej zarządzania;
  • wypracowanie w samej organizacji standardów pracy, wykorzystywanych na co dzień w biznesie;
  • dostęp do wiedzy merytorycznej także w innych obszarach takich jak księgowość, marketing itp.
 
Korzyści dla biznesu:
  • dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, szczególnie lokalnych, sposobów ich rozwiązywania;
  • pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i zarządzania projektami społecznymi;
  • wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej dotyczącego współpracy z wolontariuszami, do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy).
Wyraź opinię 18 2