Przejdź do treści głównej

Ważne uchwały, regulaminy i inne wzory dokumentów

Wzory dokumentów przydatnych dla organizacji pożytku publicznego.

Uchwały i oświadczenia - załącznki do wniosku o nadanie statusu OPP

Do wniosku o nadanie statusu OPP załącza się m.in. :

  • oświadczenie członków organu kontroli o spełnianiu obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wzór tutaj
  • oświadczenie członków zarządu o spełnianiu obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wzór tutaj
  • oświadczenie/uchwałę członków zarządu w sprawie spełnienia warunku art. 20 ust. 1 pkt. 2 - wzór tutaj
  • oświadczenie/uchwałę członków zarządu o przeznaczaniu dochodu na działalność pożytku publicznego wg art. 20 ust. 1 pkt. 3  - wzór tutaj

Formularze KRS - rejestracja statusu OPP

  

PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE ORGANIZACJI ZAREJESTROWANEJ W KRS STARAJĄCEJ SIĘ O STATUS OPP PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY
 
KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji oraz jeśli jest taka potrzeba do zgłoszenia zmian np. statutu, zmiany adresu strony internetowej oraz zmiany adresu poczty elektronicznej.
 
KRS-Z20
KRS-W-OPP– służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego; za pomocą tego formularza zgłaszamy jakie rodzaje działalności pożytku publicznego będziemy prowadzili nieodpłatnie a jakie odpłatnie
 
  
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE ORGANIZACJI NIE ZAREJESTROWANEJ W KRS STARAJĄCEJ SIĘ O STATUS OPP PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY
 
KRS-W21 -  formularz podstawowy, służący do zgłoszenia/identyfikacji organizacji – nazwy, siedziby, celu działania, adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej.
 
KRS-W21
KRS-W-OPP– służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego; za pomocą tego formularza zgłaszamy jakie rodzaje działalności pożytku publicznego będziemy prowadzili nieodpłatnie a jakie odpłatnie

 

Wyraź opinię 76 3