Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS

 

 

PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE DO PRZEREJESTROWANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO DO KRS PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY
KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.

 

KRS-W20 - przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS

KRS-WH - służy do zgłoszenia danych przekształcającego się stowarzyszenia zwykłego.

 

KRS-WH

 

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

KRS-WK (zarząd)

 

 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

KRS-WK (komisja rewizyjna)

 

 

Wyraź opinię 9 0