Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - likwidacja / wykreślenie

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do likwidacji organizacji pozarządowej.
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE DO ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI/WYKREŚLENIA ORGANIZACJI Z KRS PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY
KRS-Z61– formularz służący do zgłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji organizacji (otwarcia likwidacji)
KRS-Z61
KRS-ZK– służy do zgłoszenia informacji o zmianach we władzach organizacji. Za pomocą tego formularza wykreślamy osoby wchodzące w skład zarządu łącznie ze sposobem reprezentacji. 
KRS-ZK (wykreślenie zarządu)
 
KRS-ZR - służy do zgłoszenia osób będących likwidatorami organizacji. Jeśli likwidatorów jest więcej niż jeden wypełnia się kolejne formularze. KRS-ZR (likwidator)
KRS-X2 - służy do wykreślenia organizacji z KRS KRS-X2

 

Wyraź opinię 371 17