Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - likwidacja / wykreślenie

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do likwidacji organizacji pozarządowej.
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE DO ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI/WYKREŚLENIA ORGANIZACJI Z KRS PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

KRS-Z61– formularz służący do zgłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji organizacji (otwarcia likwidacji)

KRS-ZK– służy do zgłoszenia informacji o zmianach we władzach organizacji. Za pomocą tego formularza wykreślamy osoby wchodzące w skład zarządu łącznie ze sposobem reprezentacji. Załącznik do formularza KRS-Z61

KRS-ZR - służy do zgłoszenia osób będących likwidatorami organizacji. Jeśli likwidatorów jest więcej niż jeden wypełnia się kolejne formularze. Załącznik do formularza KRS-Z61

otwarcie likwidajci stowarzyszenia

KRS-Z61

KRS-ZK

KRS-ZR

otwarcie likwidajci fundacji

KRS-Z61

KRS-ZK

KRS-ZR


KRS-X2
- służy do wykreślenia organizacji z KRS. Składany jest po zakończeniu procesu likwidacji.  

wykreślenie stowarzyszenia z KRS w wyniku zakończenia likwidacji

KRS-X2


wykreślenie fundacji z KRS w wyniku zakończenia likwidacji


KRS-X2

 

Wyraź opinię 430 19