Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zmiana działalności gospodarczej

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zmiany działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE DZIAŁAJĄCEMU  STOWARZYSZENIU REJESTRUJĄCEMU ZMIANY  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY
 
KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, adresu strony internetowej czy poczty elektronicznej.  Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.
 
 
 
KRS-Z20

Uwaga! Od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz

KRS-ZM– służy do zgłaszania zmian zakresu działalności gospodarczej w tym zmiany głównego przedmiotu działalności gospodarczej,  zmiany pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej - wykreślenia jakiś rodzajów działalności czy wpisania nowych oraz wprowadzenie głównego przedmiotu działalności gospodarczej oraz pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej ujawianianych w KRS - maksymalnie 10 (dotyczy organizacji zarejstrowanych w rejestrze przedsiębiorców przed 1 grudnia 2014 r.)

 
KRS-ZM - wpisanie głównego przedmiotu działalności gospodarczej oraz pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej ujawianianych w KRS (max. 10) - dla organizacji zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców przed 1 grudnia 2014 r.
 
 
KRS-ZM - zmiana głównego przedmiotu działalności gospodarczej
 
 
KRS-ZM - zmiana głównego przedmiotu działalności gospodarczej, oraz pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej
 
 
 

 

Wyraź opinię 30 0