Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zmiana statutu stowarzyszenia, w tym celu i sposobu reprezentacji

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zmiany statutu stowarzyszenia.

 

PUSTE FORMULARZE SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS ZMIANY STATUTU, W TYM ZMIANY CELU i SPOSOBU REPREZENTACJI PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu stowarzyszenia bez działalności gospodarczej
KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

 

KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

 

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

 

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

 

Wyraź opinię 86 6