Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zmiana władz fundacji (zarząd, rada fundacji)

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane przy zmianie władz fundacji.
PUSTE FORMULARZE SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS ZMIANY WE WŁADZACH PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

 

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

 

 

KRS-Z20 - zmiana we władzach fundacji bez działalności gospodarczej

 

KRS-Z20 - zmiana we władzach fundacji z działalnością gospodarczą

 

 

KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)


KRS-ZK - zmiana w zarządzie (jedna osoba odchodzi, druga wchodzi na jej miejsce)
 

KRS-ZK - zmiana w zarządzie (zmiana funkcji z członka zarządu na wiceprezesa)
 

KRS-ZK - zmiana w zarządzie (zmiana nazwiska członkini zarządu)
 
KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)
KRS-ZK - zmiana w radzie fundacji (jedna osoba odchodzi, druga wchodzi na jej miejsce)
 

 

Wyraź opinię 150 6