Przejdź do treści głównej

Krok 1. Odpowiednia liczba członków stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe to minimum 3 członków. Do przekształcenia w rejestrowe potrzebna jest ich większa liczba.

Do zarejestrowania stowarzyszenia w KRS potrzeba 7 członków

Prawo do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe przysługuje stowarzyszeniom zwykłym liczącym co najmniej 7 członków. To o 4 osoby więcej niż minimum do założenia stowarzyszenia zwykłego.

Zatem dopiero jeśli stowarzyszenie zwykłe będzie liczyło minimum 7 osób, członkowie mogą myśleć o przekształceniu stowarzyszenia i zgłoszeniu go do KRS.


Zasady przyjmowania członków opisane są w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.

Decyzja o przekształceniu jest podejmowania przez wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego jednogłośnie. Wcześniej muszą oni dostać zawiadomienie o zebraniu w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. Zawiadomienie jest wysyłane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wraz z projektem statutu i kondycją finansową stowarzyszenia zwykłego (informacja o aktywach i pasywach).
 

przejdź do kolejnego kroku:
Krok 2. Powstaje projekt statutu

 
Wyraź opinię 0 0