Przejdź do treści głównej

Jakie są obowiązki organizacji związane z ustawą o "praniu pieniędzy"?

Podstawowe informacje o obowiązkach, które mają organizacje pozarządowe, w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z ustawy wynika, że organizacjami zobowiązanymi do jej stosowania, czyli „instytucjami obowiązanymi” są fundacje. Ich obowiązki to:

  • wybranie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji.
  • wybrana przez organizację osoba/osoby muszą uzyskać certyfikat - w tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/
  • rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach)

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów stowarzyszenia stają się instytucjami obowiązanymi do stosowania ustawy dopiero w momencie przyjęcia wpłaty gotówkowej w wysokości równej lub większej niż 15 tys. euro. Informacje na ten temat także tutaj: poradnik.ngo.pl/x/599959

Warto również zapoznać się z komunikatem Ministerstwa Finansów z 2012 r. na temat obowiązków fundacji dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów.

Wyraź opinię 31 3