Przejdź do treści głównej

Podatek od spadków i darowizn

Najważniejsze, przydatne dla organizacji pozarządowych, informacje o podatku od spadków i darowizn.

Kiedy organizacja ma do czynienia z podatkiem od spadków i darowizn?

Stowarzyszenie/fundacja styka się z podatkiem od spadków i darowizn, jeśli udziela pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym (np. podopiecznym, beneficjentom organizacji). 

Taka pomoc ze strony fundacji czy stowarzyszenia podlegać będzie zapisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wedle zapisów tej ustawy zwolnione z tego podatku są darowizny otrzymane od tego typu instytucji, których wartość nie przekracza 4 902 zł - jest to suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej organizacji w ciągu 5 lat (art. 9 ust.2).

Zapisy tej ustawy mówią, iż w przypadku darowizn otrzymanych od osób prawnych i osób fizycznych niespokrewnionych z obdarowanym będą miały zastosowanie zasady opodatkowania określone dla III grupy podatkowej (art. 14). Zwolnione z podatku, w tym przypadku, są darowizny, których wartość nie przekracza 4 902 zł (art. 9 ust. 1).

Jeżeli jednak wartość darowizny przekracza tę kwotę, to podatek wyniesie:
  • 12% od wartości darowizny przekraczającej kwotę wolną - jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolną nie więcej niż o 10 278 zł;
  • 16% od wartości przekraczającej kwotę wolną o więcej niż 10 278 zł;
  • 20% od wartości przekraczającej kwotę wolną o więcej niż 20 556 zł.
 
Obowiązek zapłacenia podatku od darowizny ma obdarowany.

 

Wyraź opinię 15 6