Przejdź do treści głównej

Krok 6. Uzyskaj zaświadczenie z ewidencji starosty

Do kolejnego kroku będzie potrzebny dokument, który uzyskamy w starostwie.

Czy mamy aktualne zaświadczenie z ewidencji starosty?

Jednym z dokumentów, które będziemy musieli złożyć do rejestru sądowego jest zaświadczenie z ewidencji starosty - wyciąg z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zaświadczenie to nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS. Jeśli więc jeszcze nie mamy aktualnego zaświadczenia (np. uzyskanego wcześniej od starosty w innym celu), w kolejnym kroku powinniśmy uzyskać to zaświadczenie właśnie teraz - przed wysłaniem dokumentów do KRS.
 

przejdź do kolejnego kroku:
Krok 7. Wniosek do KRS
 

Wyraź opinię 0 0