Przejdź do treści głównej

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS w 8 krokach

Stowarzyszenie zwykłe to przyjazna forma samoorganizacji – wystarczą trzy osoby i zgłoszenie do ewidencji we właściwym urzędzie. Jednak ta prosta forma bywa ograniczająca. W takiej sytuacji warto rozważyć przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakładamy i rozwijamy stowarzyszenie zwykłe. A potem... 

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć już trzy osoby. Stowarzyszenie zwykłe to łatwa rejestracja i całkiem sporo możliwości zdobywania środków na działania (m.in. zbiórki publiczne, dotacje). To wszystko pojawiło się w raz z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (w maju 2016 r.).

To czego nie może stowarzyszenie zwykłe to prowadzenie działalności ekonomicznej (działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza).

Jeśli stowarzyszenie zwykłe się rozwija i chce np. rozpocząć działalność odpłatną pożytku publicznego ma szansę przekształcając się w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe - krok po kroku

 1. Sprawdź / zwiększ liczbę członków – w stowarzyszeniu rejestrowym musi być co najmniej siedmiu członków (w stowarzyszeniu zwykłym wystarczą trzy osoby).
   
 2. Inicjatorzy przekształcenia powinni stworzyć projekt statutu (w stowarzyszeniu zwykły wystarczał regulamin).
   
 3. Sporządź sprawozdanie finansowe.
   
 4. Wyślij zawiadomienia o zebraniu w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, załączając projekt statutu i sprawozdanie finansowe.
   
 5. Przeprowadź zebranie, na którym zostaną podjęte odpowiednie decyzje i uchwały.
   
 6. Pobierz zaświadczenie z ewidencji.
   
 7. Wypełnij i wyślij formularz wniosku o przekształcenie stowarzyszenia wraz z odpowiednimi uchwałami i innymi koniecznymi załącznikami.
   
 8. Podaj informację o zmianie do publicznej wiadomości.

 

zaczynamy:
Krok 1. Odpowiednia liczba członków stowarzyszenia

 
Wyraź opinię 1 0