Przejdź do treści głównej

Krok 8. Publiczna informacja o przekształceniu (i inne obowiązki przedstawiciela lub zarządu)

Wiadomość o przekształceniu powinna być ogłoszona publicznie. To jeden z obowiązków władz stowarzyszenia.

Stowarzyszenie podaje informację o przekształceniu do publicznej wiadomości

Po podjęciu decyzji o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w zarejestrowane w KRS przedstawiciel (albo zarząd stowarzyszenia zwykłego) ma OBOWIĄZEK podania tej informacji do publicznej wiadomości. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie informacji w serwisie ogloszenia.ngo.pl w zakładce komunikaty. Poza tym powinien on poinformować o przekształceniu również ewentualnych wierzycieli.
 

Inne obowiązki przedstawiciela / zarządu (z wcześniejszych kroków)

Warto pamiętać, że przedstawiciel (albo zarząd stowarzyszenia zwykłego) zwołuje zebranie zawiadamiając członków o zamiarze przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS. Wraz z zawiadomieniem dostarczany jest projekt statutu oraz informacja o pasywach i aktywach. Zatem przedstawiciel (albo zarząd stowarzyszenia zwykłego) odpowiada za przygotowanie tych dokumentów. Także do przedstawiciela (albo zarządu stowarzyszenia zwykłego) należy uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Jest to załącznik do wniosku o wpis w KRS przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS (wymienione w tym akapicie obowiązki opisane zostały już w poprzednich krokach). 

 

Wyraź opinię 0 0