Przejdź do treści głównej

Krok 3. Przygotuj informację o finansach

Przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe wymaga opisania sytuacji finansowej stowarzyszenia zwykłego.

Obowiązki księgowe stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe mimo, że jest prostszą formą stowarzyszenia ma podobne obowiązki jak inne organizacje pozarządowe m.in. musi prowadzić księgowość i rozliczać się przed urzędem skarbowym.

Księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zobacz: co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) albo w ramach tzw. pełniej księgowości (więcej informacji: kto musi prowadzić księgowość).

Przed przekształceniem stowarzyszenie zwykłe sporządza sprawozdanie finansowe

Niezależnie jednak o sposobu wyboru księgowania bieżących operacji finansowych stowarzyszenie zwykłe, które ma zamiar przekształcić się w rejestrowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Zgodnie z ustawą członkowie stowarzyszenia zwykłego dostają wraz z zawiadomieniem (wysyłanym co najmniej miesiąc przed zebraniem w sprawie przekształcenia) informację o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego czyli bilans. Zaś całe sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej jest załącznikiem do wniosku o przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS.

Sprawozdanie finansowe jest podpisywanie przez osobę je sporządzającą oraz przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego).
 

przejdź do kolejnego kroku:
Krok 4. Zawiadomienie o zebraniu w sprawie przekształcenia

 

Wyraź opinię 0 0