Przejdź do treści głównej

Fundacjo, złóż do końca roku sprawozdanie do ministra

autor(ka): Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
2014-12-23, 13:05
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/466101
Zbliża się koniec roku. Przypominamy, że dla fundacji oznacza to obowiązek złożenia do właściwego ministra sprawozdania z działalności za rok 2013.

Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru zawartego w Rozporządzeniu MS z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) i wysłać je w wersji papierowej do odpowiedniego ministra wskazanego w statucie fundacji, który sprawuje nadzór nad jej działalnością.

Co w sprawozdaniu

Sprawozdanie takie powinno zawierać m.in.:

 • informacje o formach i zakresie działalności statutowej (czyli syntetyczny opis działalności, która prowadziła fundacja),
 • opis głównych zdarzeń prawnych, które miały skutki finansowe (mogą to być np. informacje o otrzymanej dotacji, sprzedaży  lub kupnie jakieś nieruchomości, ruchomości),
 • informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, wyniku tej działalności i procentowym stosunku przychodu z tej działalności  do innych przychodów,
 • odpisy uchwał zarządu (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • informację o uzyskanych przychodach (ze wskazaniem ich źródeł),
 • informację o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach działalności statutowej ze wskazaniem ich kosztów (np. o odpłatnej działalności pożytku publicznego),
 • informację o kosztach: działań statutowych, administracyjnych, działalności gospodarczej i kosztach pozostałych,
 • szczegółowe dane o zatrudnieniu w fundacji,
 • informacje o udzielonych pożyczkach, założonych lokatach, nabytych obligacjach i akcjach, nabytych nieruchomościach i środkach trwałych,
 • dane o działalności zleconej przez samorządy i podmioty państwowe,
 • informacje o rozliczeniach podatkowych i informacje o składanych deklaracjach podatkowych.

Jeżeli jakiś punkt wymieniony w rozporządzeniu nie dotyczy organizacji (np. fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez samorządy), najlepiej wymienić go właśnie z taką adnotacją: „nie dotyczy”.

Warto wiedzieć, że we wrześniu 2011 r. rozporządzenie to zostało znowelizowane. Główna zmiana dotyczyła uchylenia obowiązku podawania w sprawozdaniu adresów zamieszkania członków zarządu fundacji. Zmiana miała na celu ochronę danych osobowych członków zarządów i była zainicjowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sprawozdanie powinno być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji i przyjęte w trybie przewidzianym w statucie fundacji.

Kiedy złożyć

Na sporządzenie i wysłanie fundacje mają czas do końca roku następującego po roku, za który jest sporządzane sprawozdanie (czyli jeżeli sprawozdanie jest przygotowywane za rok 2013, trzeba je wysłać do ministra do końca 2014 roku). Czasem jednak ministerstwa żądają sprawozdań wcześniej, dlatego warto upewnić się jak to jest w danym ministerstwie, np. na jego stronie internetowej.

Dodatkowo fundacja, zgodnie z art. 12 pkt. 3 ustawy o fundacjach, ma obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie z działalności, np. poprzez publikację na swojej stronie internetowej albo wyłożenie w swojej siedzibie.

O sprawozdaniach czytaj także w poradnik.ngo.pl.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 6 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • prawo