Przejdź do treści głównej

Minął rok od podpisania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2016-10-26, 04:04
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
26 października 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zakończyło to trwający kilka lat proces mozolnej reformy jednego z ważniejszych dla organizacji pozarządowych aktów prawnych. W rocznicę złożenia podpisu pod ustawą przez Andrzeja Dudę i pięć miesięcy od wejścia w życie większości jej zapisów przypominamy najważniejsze wprowadzone nowelizacją zmiany.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw uchwalono 25 września 2015 r. Opublikowana została 19 listopada. Jeden jej artykuł zaczął obowiązywać jeszcze w starym roku, ale większość czekała do 20 maja 2016.

Nowelizacja była najpoważniejszą zmianą wprowadzoną w Prawie o stowarzyszeniach od momentu jego uchwalenia czyli od 1989 r. Na nowo ukształtowała działające w dość niepewnym stanie prawnym stowarzyszenia zwykłe, znacząco, bo o połowę (z 15 do 7) zmniejszyła ilość osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego, złagodziła nadzór starostw. Wprowadziła też wiele mniejszych zmian. Niektóre z propozycji nowelizacji (możliwość przekształceń stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe) czekają jeszcze na wejście w życie.

W portalu ngo.pl śledziliśmy trudny proces powstawania nowego prawa, a w momencie kiedy wiedzieliśmy już jakie są zapisy nowelizacji, omawialiśmy jej różne aspekty. W rocznicę podpisania ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach ponownie zbieramy najważniejsze teksty, które pozwolą przypomnieć sobie lub lepiej zgłębić wprowadzone zmiany.

Stowarzyszenia zwykłe czyli ułomna, ale OSOBOWOŚĆ!

Nowelizacja przyniosła poważną zmianę w przepisach dotyczących stowarzyszeń zwykłych (rozdział 6 Prawa o stowarzyszeniach). Zwykłe uzyskały ułomną osobowość prawną co formalnie bardzo znacząco zmienia ich pozycję w stosunku do wcześniejszej. Bez osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłe niewiele mogły. Odcięte od większości sektorowych źródeł finansowania, z czasem traciły kolejne możliwości (np. prawo udziału w sprawach sądowych). Dziś mogą ubiegać się o dotacje, zbierać darowizny, zawierać umowy. I nadal do ich założenia wystarczą trzy osoby.

Stowarzyszenia rejestrowe ze szczęśliwą liczbą

Stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym to podstawowy sposób formalizowania aktywności obywatelskiej w Polsce. Jest ich najwięcej – zdecydowanie więcej niż fundacji (pięciokrotnie) czy stowarzyszeń zwykłych. Choć wcale nie było tak łatwo je powoływać. 15 osób koniecznych do założenia stowarzyszenia niejednokrotnie było wyzwaniem – trudno zebrać tylu chętnych, szczególnie w mniejszych społecznościach. Liczba 15 niekorzystnie wyróżniała nas pod tym względem na tle innych państwa europejskich. Czy zmiana na 7 spowoduje, że powstawać będzie znacznie więcej stowarzyszeń niż do tej pory?

Wybrane infografik i multimedia
Teksty dotyczące zakładania stowarzyszeń w serwisie PORADNIK.NGO.PL
Akty prawne w poradnik.ngo.pl

Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo