Przejdź do treści głównej

Zakładamy stowarzyszenie zwykłe w Warszawie

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2016-11-15, 03:00
archiwalne
Fot. Pascal, flickr.com, CC0 1.0
Od 20 maja 2016 r. działają nowe zasady ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Nowy jest też sam kształt tych podmiotów – stowarzyszenia zwykłe, dzięki ułomnej osobowości prawnej, mogą np. ubiegać się o dotacje. Zobacz, jak wygląda proces zakładania stowarzyszenia zwykłego w Warszawie.

Władze stolicy ulokowały ewidencję stowarzyszeń zwykłych w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich. Przygotowały formularze wniosków wraz z innymi wymaganymi dokumentami, co powinno uprościć zakładanie stowarzyszeń. Z założenia powołanie do życia stowarzyszenia zwykłego ma być szybkie i proste. Urząd powinien dać nam odpowiedź w tydzień. Zachęca, żeby przed składaniem wniosków konsultować ewentualne wątpliwości. Ale po kolei.

Nowelizacja: krótkie przypomnienie. Ułomna osobowość prawna

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw została uchwalona 25 października 2015 r. Większość jej zapisów – w tym te, które dotyczą stowarzyszeń zwykłych – zaczęło obowiązywać 20 maja 2016 r.

Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach znacząco zmieniła dotychczasowy kształt stowarzyszeń zwykłych. Nadanie im ułomnej osobowości prawnej pozwoliło wejść stowarzyszeniom zwykłym w obieg prawny czyli np. zawierać umowy (z pracownikami, z wolontariuszami, na wynajem lokalu, bankowe). Stowarzyszenia zwykłe uzyskały też dostęp do wielu źródeł finansowania swojej działalności, w tym możliwość startowania w konkursach – otrzymywania dotacji czy pozyskiwania darowizn (wcześniej mogły korzystać tylko ze składek członkowskich).

Stowarzyszenie zwykłe. Sprawdź, co się zmieni! [infografika]

Nowe stowarzyszenia zwykłe tzn. stowarzyszenia powstałe po 20 maja 2016 r. od początku korzystają z dobrodziejstw zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Stare stowarzyszenia zwykłe (chodzi o stowarzyszenia, które utworzono wcześniej, w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji) muszą najpierw uzyskać wpis do nowej ewidencji – "przerejestrować się".

Kto zakłada stowarzyszenie zwykłe

Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą trzy osoby. Stowarzyszenie może być zorganizowane w sposób możliwie prosty – wtedy reprezentuje je przedstawiciel. Może też zdecydować się na trudniejszy wariant: powołać do życia zarząd, a także organ kontroli wewnętrznej.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego musi zawierać informacje o:
 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Czym różni się stowarzyszenie rejestrowe od zwykłego [infografika]

Na zebraniu założycielskim członkowie założyciele uchwalają regulamin stowarzyszenia zwykłego. To najważniejszy dokument w stowarzyszeniu - odpowiednik statutu w stowarzyszeniach rejestrowych.

Zgłaszając stowarzyszenie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych będziemy musieli złożyć regulamin jako jeden z obowiązkowych załączników do wniosku. Załączamy również protokół z zebrania oraz listę założycieli.

Więcej o tworzeniu stowarzyszenia zwykłego w PORADNIK.NGO.PL

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Żeby korzystać z możliwości, jakie stwarza Prawo o stowarzyszeniach po nowelizacji, trzeba spełnić pewien warunek. Tym warunkiem jest znalezienie się stowarzyszenia zwykłego w nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do ewidencji zgłasza się nowo utworzone stowarzyszenie zwykłe oraz stowarzyszenie zwykłe, które działało przed 20 maja 2016 r. i chce korzystać z nowych możliwości.

Ewidencję prowadzi organ nadzoru. Organem nadzoru dla stowarzyszeń (zwykłych i rejestrowych) jest starosta "właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia". Wcześniej (przed wejściem w życie przepisów nowelizacji) było podobnie – stowarzyszenia zwykłe zgłaszały się do starosty informując o swoim powstaniu. Nie było jednak precyzyjnych regulacji dotyczących prowadzenia ewidencji i spisy stowarzyszeń zwykłych oraz sama procedura zgłaszania się do "ewidencji" w poszczególnych starostwach różniły się od siebie.

Po 20 maja zasady prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych zostały ujednolicone. Opisano je w ustawie – prawo o stowarzyszeniach (w art. 40 a i b) oraz w rozporządzeniu.

Stowarzyszenie zwykłe - gdzie w Warszawie?

Ewidencję stowarzyszeń zwykłych w Warszawie prowadzi Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa (więcej danych teleadresowych biura).

Biuro przygotowało formularze wniosków, chcąc ułatwić zakładającym stowarzyszenia zwykłe dokonanie wpisu do ewidencji. Formularze zawierają nie tylko treść wniosku (wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych), ale również:

 • Propozycję regulaminu
 • Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia
 • Listę Członków Założycieli Stowarzyszenia Zwykłego

Pomocne będą szczególnie szablony regulaminu i protokołu. Oczywiście założyciele będą musieli wypełnić je treścią, jednak dostają gotowy szkielet zawierający obowiązkowe i przydatne elementy tych dokumentów.

Co więcej, przygotowane wnioski (także regulaminy i protokoły) dotyczą trzech możliwych w stowarzyszeniu zwykłym sytuacji. Sytuacji, kiedy założyciele decydując się na wybranie do reprezentowania stowarzyszenia pełnomocnika, kiedy zamiast pełnomocnika reprezentował będzie ich zarząd, oraz jeśli poza zarządem chcą mieć w stowarzyszeniu organ kontroli wewnętrznej. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej (organ kontroli zewnętrznej) powiązany jest z dodatkowymi zapisami w regulaminie – propozycje tych zapisów znalazły się w dokumentach przygotowanych w Warszawie.  

Trzeba pamiętać, że od wybranej opcji – tego czy stowarzyszenie zwykłe będzie reprezentował pełnomocnik czy zarząd – zależy również to, kto podpisuje dokumenty składane w urzędzie. Wniosek o wpis do ewidencji podpisywany będzie bądź przez przedstawiciela, bądź przez WSZYSTKICH członków zarządu. Tu również przygotowane przez warszawski urząd wzory zawierają stosowną podpowiedź i wybierając odpowiedni zestaw nie powinniśmy mieć wątpliwości, czyje podpisy zebrać.


Skorzystaj z wniosków przygotowanych przez urząd


Jak szybko zostajemy stowarzyszeniem zwykłym?

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a ust. 1 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach). Wpis powinien zostać dokonany przez urząd w terminie 7 dni od wpływu wniosku.

Sprawa potrwa dłużej jeśli wniosek będzie zawierał braki, wymagające uzupełnienia. Dlatego Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich zachęca do kontaktów; "przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia".

Dane kontaktowe:

tel. 22 443 29 14

tel. 22 443 29 15

tel. 22 443 29 16

tel. 22 443 29 18

 

Węcej: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, informacje na stronie um.warszawa.pl


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • członkowie stowarzyszeń
 • kontrola
 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji