Przejdź do treści głównej

Czy prezydent dostrzeże niekonstytucyjność zgromadzeń cyklicznych?

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2016-12-14, 11:06
archiwalne
Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach czeka teraz na podpis prezydenta. Z nowelizacji wykreślono zapisy o uprzywilejowaniu zgromadzeń organizowanych przez władze i kościoły, ale pozostawiono te, które pozwalają na zgromadzenia cykliczne i tworzą dla nich oddzielną procedurę.

Posłowie debatowali nad senackimi poprawkami 13 grudnia 2016 r. Przyjęli obie poprawki zgłoszone przez senatorów.

W pierwszej poprawce zaproponowano skreślenie zapisu, który wskazywał, że zgromadzenia organizowane w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo o zgromadzeniach, nie mogą być organizowane w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia, organizowane przez organy władzy publicznej lub odbywane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Druga poprawka spowoduje, że w ustawie pojawi się 14-dniowe vacatio legis. Wcześniej zakładano, że przepisy wejdą w życie w dniu publikacji.


Mimo zmian, które zaproponowali senatorowie, ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach nadal budzi kontrowersje. Brak zgodności z konstytucją dotyczy dwóch obszarów.

Zgromadzenia cykliczne
Zgodę na ich organizowanie będzie wyrażał wojewoda (czyli przedstawiciel rządu). Stanowi to wyłom od dotychczasowych zasad, według których zgromadzenia (ale nie wydawanie zgód, tylko przyjmowanie zgłoszeń) są w gestii władz samorządowych – gminy. Krytycy nowelizacji wytykają też nieprecyzyjne zdefiniowanie zgromadzeń cyklicznych, mogące powodować arbitralność przyszłych decyzji wojewodów. W nowelizacji zapisano również, mechanizm dający zgromadzeniom cyklicznym pierwszeństwo, nawet przed wcześniej zgłoszonymi zgromadzeniami. Wątpliwa jest też możliwość zajęcia przez organizatorów zgromadzeń cyklicznych wybranej przez nich przestrzeni publicznej na okres 3 lat.

Ograniczenia dotyczące organizowania kontrmanifestacji
Nowelizacja wprowadza sztywny mechanizm odseparowywania od siebie zgromadzeń. Odległość 100 metrów, którą projektodawcy proponują jako bezpieczną odległość jednoczesnego przebiegu dwóch manifestacji, jest w istocie (w warunkach miejskich) odległością likwidującą możliwość organizowania kontrmanifestacji. Tymczasem wskazuje się, że wolność zgromadzeń, nie jest wcale prostym uprawnieniem do wyjścia na ulicę. Wolność zgromadzeń to również prawo do prowadzenia w przestrzenie publicznej debaty - oczywiście w pokojowej formie. Debata taka nie jest możliwa, bez spotkania dwóch konkurencyjnych manifestacji. A do tego właśnie sprowadzają się, czekające właśnie na podpis prezydenta, przepisy.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, Przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1044


zobacz też:
Nowelizacja zgromadzeń oceniana źle, uchwalana szybko

Organizacje apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy w całości. Można dołączyć się do apelu.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • prawa człowieka
  • prawo
  • społecznicy