Przejdź do treści głównej

NGO organizuje wypoczynek dla dzieci. KADRA

autor(ka): Oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-01-16, 03:00
archiwalne
fot. www.sxc.hu (http://www.sxc.hu/photo/231122)
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje zajmujące się dziećmi organizują im czas także w czasie przerw w nauce. Również tych dłuższych, jak ferie i wakacje. Mogą to robić w formie wypoczynku – przykładem będą półkolonie czy działania typu "zima w mieście". Zobacz, co o takich formach wspierania mówi ustawa o systemie oświaty - podstawowa regulacja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zdefiniujmy wypoczynek

Wypoczynek wg. ustawy o systemie oświaty to:

"wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku" (art. 92a. ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

NGO organizatorem wypoczynku

Organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być szkoły i inne placówki (chodzi o placówki wymieniane w ustawie), a także przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli organizują wypoczynek w celu niezarobkowym (lub zarobkowym, ale nie stanowi on imprezy turystycznej).

Organizacja pozarządowa np. stowarzyszenie lub fundacja, jako osoba prawna, może być więc organizatorem wypoczynku.

Pierwszy obowiązek: REJESTRACJA

Organizacja obozu lub kolonii wymaga w pierwszej kolejności rejestracji. Rejestracji wypoczynku dokonuje się w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (wypoczynek.men.gov.pl), a w procedurze swój udział mają również kuratoria oświaty.

Warszawskie organizacje pozarządowe zgłaszają kolonie lub obozy do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl).

Więcej o tym jak rejestrować wypoczynek w Warszawie pisaliśmy w informacji: Czy NGO może organizować obóz lub kolonię? Nowe zasady: REJESTRACJA

Wymagania wobec kadry

Jedną z ważniejszych grup obowiązków, których muszą przestrzegać organizatorzy wypoczynku - w tym również organizacje pozarządowe - są obowiązki związane z kadrą. Kadra to kierownik, wychowawcy wypoczynku oraz w zależności od programu i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, lektorzy i inne osoby prowadzące zajęcia.

Każdy wypoczynek musi mieć kierownika. Jeśli chodzi o wychowawców, to jeden nie może opiekować się grupą większą niż 20 osób (ostrzejsze wymagania dotyczą grup gdzie są dzieci do 10 r.ż. albo niepełnosprawni).

Kierownicy i wychowawcy muszą też spełniać zapisane w ustawie o systemie oświaty wymagania. Przede wszystkim dotyczą one niekaralności za określone rodzaje przestępstw. Muszą też mieć 18 lat, średnie wykształcenie i ukończone kursy na wychowawcę lub kierownika. Wymagania dotyczące kursów i wykształcenia mogą nie dotyczyć nauczycieli i instruktorów harcerskich. Kwalifikacje kadry mają potwierdzać dokumenty.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • oświata
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • rekreacja
  • turystyka, podróże
  • wypoczynek letni, zimowy