Przejdź do treści głównej

Zapytaj prawnika… Ile etatów dla pracownika w jednej organizacji

archiwalne
Organizacje pozarządowe nie stronią od pracusiów. Każdy chciałby mieć sumienny i zaangażowany zespół! Kiedy zadań dużo, zaangażowanie jest w cenie. Czy jeśli pracownik w organizacji pozarządowej pracuje więcej niż osiem godzin na dobę to znaczy, że zatrudniamy go na więcej niż jeden etat? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Czy organizacja pozarządowa może zatrudnić jednego i tego samego pracownika na więcej niż jeden etat? Czy może on pracować w wymiarze większym niż jeden etat?

ODPOWIEDŹ KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY

Więcej niż etat – godziny nadliczbowe

U jednego pracodawcy można pracować nie więcej niż w jednym pełnym wymiarze czasu pracy, tj. na tzw. pełny etat. Praca ponad taki PEŁNY WYMIAR czasu pracy, co do zasady, jest pracą w godzinach nadliczbowych, za którą pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w przepisach prawa albo czas wolny.

Powyższa zasada nie została wskazana wprost w przepisach prawa pracy. Wynika jednak jednoznacznie z ogółu regulacji dotyczących czasu pracy pracowników.

8 godzin na dobę

Podstawowa norma czasu pracy określona została jako nie więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że dozwolone jest zatrudnianie pracownika do 8 godzin na dobę. Dłuższa praca w ciągu doby jest niedopuszczalna, chyba że zachodzą przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych.

Jeśli dłużej niż 8 godzin, to…

Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak możliwość stosowania innych niż podstawowy systemów czasu pracy, w których liczba godzin pracy pracownika w danej dobie może być inna niż 8 godzin. Przykładowo, w równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne jest wykonywanie przez pracownika pracy do 12 godzin na dobę, przy czym takie przedłużone godziny pracy muszą być równoważone krótszymi godzinami pracy w innym dniu lub dniami wolnymi od pracy.

Co do zasady jednak takie systemy czasu pracy stanowią modyfikację systemu podstawowego i nie wypływają na dopuszczalność zatrudniania pracownika na maksymalnie jeden pełny etat.

W praktyce może zdarzyć się, że pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy prace różnego rodzaju. Nawet gdyby strony zawarły odrębne umowy o pracę na takie różnego rodzaju prace (co jest raczej wyjątkiem od zasady posiadania jednej umowy o pracę pomiędzy tymi samymi stronami), to wszystkie te prace wykonywane są w ramach jednego stosunku pracy. Do tego stosunku pracy zastosowanie będą przy tym miały powyższe reguły dotyczące czasu pracy.


Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Skupiamy się na potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Firma doradza w wielu dziedzinach, ale jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie prawa pracy, sporów, transakcji, własności intelektualnej i nieruchomości.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika oraz licznych publikacji i opracowań.

Aktywnie działamy i rozwijamy działalność pro bono.
 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • organizacje pozarządowe
  • pracownicy organizacji
  • prawo
  • umowa o pracę
  • władze organizacji