Przejdź do treści głównej

Zapytaj prawnika… Czy publikacja w prasie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych

archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Kiedy stowarzyszenie lub fundacja organizuje imprezę, zabiega o to, żeby wydarzenie zostało nagłośnione. Relacja prasowa jest dla organizacji promocją. W wydarzeniu najczęściej ktoś uczestniczy. W relacji będzie się więc o kimś pisać. Czy dane osób, które zostaną opisane podlegają specjalnej ochronie? I czy w ogóle pisanie o kimś wymaga jego zgody? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Gide w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Jestem prezesem Szkolnego Związku Sportowego w małej miejscowości. Organizujemy zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Czy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych od rodziców dzieci, po to, aby umieścić artykuł o zawodach w lokalnej prasie? Co należy zrobić w wypadku niewyrażenia takiej zgody przez część uczestników zawodów (ich rodziców)?

ODPOWIEDŹ KANCELARII GIDE

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż w artykule, który zamieszczony miałby zostać w lokalnej prasie niekoniecznie muszą znajdować się dane osobowe dzieci biorących udział w zawodach sportowych.

Co to są dane osobowe

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej - za dane osobowe z pewnością należy uznać zatem imię, nazwisko lub wizerunek osoby fizycznej (dziecka).

Jeżeli artykuł nie będzie zawierał danych osobowych (a jedynie, przykładowo, informację o tym, iż w oznaczonym dniu odbyły się zawody sportowe, w których udział wzięła określona liczba dzieci), to dopuszczalne będzie jego opublikowanie bez spełnienia dodatkowych wymogów.

Publikacje prasowe a ochrona danych

Po drugie, publikacja w prasie danych osobowych jest zaliczana do prasowej działalności dziennikarskiej, a ta, zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy, nie podlega ustawie o ochronie danych. Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do zbierania, opracowywania i przygotowywania, a także publikacji materiałów w prasie. Podstawę prawną działalności dziennikarskiej stanowią przepisy prawa prasowego. Takie stanowisko wyraża Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl/317/id_art/3377/j/pl/).

Jak podkreślał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jednym ze swoich wyroków (sygn. akt II SA/Wa 1933/06), z art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającego tzw. klauzulę prasową wynika, że do prasowej działalności dziennikarskiej nie mają zastosowania instytucje określone w art. 7 tej ustawy, a więc między innymi instytucja zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz administratora danych osobowych.

Legalność ujawnienia w prasie informacji na temat konkretnej osoby podlega ocenie na podstawie przepisów Prawa prasowego, które m.in. określa prawa i obowiązki dziennikarzy oraz reguluje kwestie odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego.

Wymagana zgoda na publikację

Oczywiście nie oznacza to, iż podmioty prowadzące prasową działalność gospodarczą nie podlegają żadnej kontroli - zgodnie bowiem z art. 14 ust. 6 Prawa prasowego, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia.

Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, które wynikają z przepisów prawa cywilnego odnoszących się m.in. do ochrony dóbr osobistych. Artykuł 23 Kodeksu cywilnego określa, że dobra osobiste człowieka, m.in.: nazwisko, wizerunek, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Naruszenie obowiązku uzyskania zgody może skutkować zatem powstaniem odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu naruszenia dób osobistych określonej w Kodeksie Cywilnym.


Tym samym, jeżeli w artykule o zawodach sportowych zamieszczone miałyby zostać dane osobowe dzieci biorących w nich udział, konieczne będzie uzyskanie zgody rodziców (opiekunów prawnych dzieci) na publikację informacji dotyczących takiej prywatnej sfery życia dzieci.

W przypadku braku zgody i publikacji artykułu zawierającego dane osobowe dzieci, autor (redaktor) oraz ewentualnie wydawca mogą ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Innymi słowy, w razie braku zgody części uczestników na publikację danych w gazecie, w naszej ocenie, dane takie nie powinny zostać opublikowane.


Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

Kancelaria Gide

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 14 biur w 12 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii są między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego.

Prawnicy kancelarii mają rozległe doświadczenie w doradztwie w zakresie obowiązków administratorów danych osobowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe i regularnie doradzają swoim klientom (mającym siedziby zarówno w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i w państwach trzecich) w sprawach z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, ich przetwarzania oraz udostępniania innym podmiotom.

Kancelaria Gide od lat angażuje się w działania pro bono.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dane osobowe
  • media
  • obowiązki
  • PR, promocja, wizerunek
  • prawo