Przejdź do treści głównej

Zapytaj prawnika… Jakie są zasady rejestracji zbiorów przez NGO?

archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Zbieranie informacji o odbiorcach projektów (beneficjentach)realizowanych przez organizacje pozarządowe jest często niezbędne. Charakter niektórych projektów wymaga tego wprost, w innych konieczność ta wynika z zaleceń grantodawcy. Jak powinna chronić dane osobowe organizacja pomagająca w projekcie niepełnosprawnym? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Gide w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Czy organizacja pozarządowa, która realizuje projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, musi zgłaszać rejestr do GIODO? Czy są jakieś dane osobowe, których nie trzeba zgłaszać do GIODO? Czy można wówczas nimi rozporządzać w dowolny sposób?

ODPOWIEDŹ KANCELARII GIDE

Nie ma wyłączeń dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, co do zasady każdy administrator danych osobowych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Co do zasady ustawa nie przewiduje w tym zakresie wyłączeń dotyczących zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez organizacje pozarządowe, a zatem zbiór zawierający dane osobowe osób niepełnosprawnych podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na zasadach ogólnych.

Dane wrażliwe – wcześniej rejestrujemy zbiór

Kiedy organizacja pomaga osobom niepełnosprawnym, i to ich dane zbierane są na potrzeby projektu, mogą wśród nich pojawić się dane wrażliwe. Zwracamy uwagę, iż przetwarzanie danych wrażliwych (a więc np. informacji o stanie zdrowia) wymaga zarejestrowania zbioru przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych (w przeciwieństwie do danych zwykłych, kiedy to przetwarzanie można rozpocząć już z momentem zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO, lecz przed jego zarejestrowaniem).

zobacz: Co to są dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”?

Wyłącznie z obowiązku rejestracji, jeśli działalność polega na świadczeniu usług medycznych

Należy jednak podkreślić, iż jeżeli Państwa działalność polega na świadczeniu usług medycznych na rzecz osób niepełnosprawnych (projekty dotyczą świadczenia usług stricte medycznych), to zbiór danych osobowych osób na rzecz których takie usługi są świadczone nie będzie podlegał rejestracji w związku z ustawowym zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych ("Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta").

Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru

Katalog sytuacji, w których administrator danych osobowych zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO ma charakter zamknięty i został zawarty w art. 43 ustawy. Zwolnienia dotyczą głównie organów administracji publicznej, ale także szeregu innych administratorów danych, np. pracodawców przetwarzających dane pracowników, uczelni, czy takich przypadków jak zacytowane wyżej różne rodzaje świadczonych usług.

zobacz też:
Zwolnienia istotne dla organizacji pozarządowych

Nie należy jednak utożsamiać obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji u GIODO z innymi obowiązkami na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Innymi słowy, nawet jeżeli administrator danych osobowych zwolniony będzie od obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, to wciąż konieczne będzie:

  1. spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy, umożliwiających przetwarzanie danych osobowych (np. uzyskanie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych);
  2. należyte zabezpieczenie przetwarzanych danych i przekazywanie danych osobowych innym podmiotom według reguł określonych w ustawie.

zobacz:
Ochrona danych osobowych - podstawowe pojęcia


Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

Kancelaria Gide

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 14 biur w 12 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii są między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego.

Prawnicy kancelarii mają rozległe doświadczenie w doradztwie w zakresie obowiązków administratorów danych osobowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe i regularnie doradzają swoim klientom (mającym siedziby zarówno w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i w państwach trzecich) w sprawach z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, ich przetwarzania oraz udostępniania innym podmiotom.

Kancelaria Gide od lat angażuje się w działania pro bono.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Opinia ~Pacior 10.02.2017, 05:36 Fajna porada. DZIEKI. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dane osobowe
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo