Przejdź do treści głównej

Nowelizacja pożytku. Uchwalona bez poprawek

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2017-02-10, 12:12
archiwalne
10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt wprowadza m.in. możliwość dopisywania przez ministra do wykazu OPP uprawnionych do zbierania 1%, organizacji pożytku, które spóźniają się z publikacją sprawozdań. Projekt trafi teraz do Senatu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był projektem rządowym. Wpłynął do Sejmu w grudniu 2016 r. 10 lutego 2017 r. posłowie zaakceptowali projekt w całości nie wnosząc do niego żadnych poprawek.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się 21 lutego 2017 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa zawiera zmiany w trzech obszarach:

 1. Wprowadza dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które na czas nie umieściły swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do wykazu organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas.

Dlaczego zapis umożliwiający ministrowi dopisywanie OPP do wykazu budzi kontrowersje – Monika Chrzczonowicz: OPP. Równi i równiejsi.

 1. Uzupełnia procedury wymiany informacji między sądami rejestrowymi, a prowadzącym wykaz OPP ministrem (chodzi o informacje o utracie przez organizację statusu OPP). Procedura ta ma znaczenie w procesie określania, które OPP uprawnione są do korzystania z 1%.
   
 2. Nieznacznie poszerza też listę przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

RDPP nie będzie opiniować wniosków spóźnialskich

Na etapie drugiego czytania próbowano projekt zmienić, delikatnie ograniczając kompetencje ministra w zakresie umieszczania spóźnialskich OPP (które nie złożyły sprawozdań na czas) w wykazie uprawnionych do zbierania 1%. Miało to polegać na włączenie w procedurę uzupełniania wykazu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada wyrażałaby (w ciągu 7 dni) opinię czy nieumieszczenie sprawozdania organizacji nastąpiło bez jej winy i z przyczyn od niej niezależnych (zobacz szczegóły poprawki - sprawozdanie komisji na sejm.gov.pl).

Autorzy projektu – reprezentowani przez ministra Krzysztofa Michałkiewicza – przeciwni byli jednak tej poprawce i ostatecznie została ona odrzucona. Decyzja czy organizacja pożytku publicznego, która w ustawowym terminie nie umieściła sprawozdania w bazie sprawozdań, znajdzie się ostatecznie na liście uprawnionych do zbierania 1%, pozostanie więc WYŁĄCZNIE w gestii ministra.


Szczegóły nowelizacji opisywaliśmy w informacji: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • 1%
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • sprawozdania
 • władze organizacji