Przejdź do treści głównej

Przypominamy: OPP nie może zbierać 1% na inne OPP

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2017-03-06, 04:04
archiwalne
fot. www.freeimages.com. Aut. Robert Linder
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego z sierpnia 2015 r. wprowadziła zakaz pośredniczenia w zbieraniu 1% na rzecz innej organizacji pożytku, której nie ma w wykazie uprawnionych do 1%. Co to właściwie oznacza i jakich sytuacji dotyczy? Tłumaczymy, bo nie jest to proste.

OPP nie ma w wykazie - OPP nie zbiera 1%

1% to przywilej organizacji pożytku publicznego. Jednak nie wszystkich. Do zbierania 1% uprawniona jest organizacja, która znajdzie się na prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego liście: WYKAZIE organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok.

Pod adresem bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego znajdziesz wszystkie organizacje, którym można przekazać 1% swojego podatku. Stale aktualizowana baza zawiera najważniejsze informacje o organizacji, w tym numer KRS, który należy wpisać w PIT. Skorzystaj: bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego


Kiedy OPP znajdzie się na liście uprawnionych do 1%? Przede wszystkim wtedy, kiedy wypełnia obowiązki sprawozdawcze. A więc jeśli w terminie nie zamieści na stronie ministra swojego sprawozdania (merytorycznego i finansowego) to nie trafi na wykaz i nie będzie mogła zbierać 1%.

OPP z wykazu nie zbiera 1% na OPP, której nie ma w wykazie

Organizacja pożytku publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. To wynik nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w sierpniu 2015 r., której większość przepisów obowiązuje od listopada 2015 r.

Ta sama nowelizacja wprowadziła też przepis zakazujący OPP, której nie ma w wykazie, namawiania podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel i zbierania ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

"zakaz pośredniczenia"

art. 27aa. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie.
 
2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.

Dlaczego uchwalono "zakaz pośredniczenia" z art. 27aa

Bez tego zakazu możliwe było obejście prawa. Organizacje pożytku korzystały ze środków z 1%, mimo niedopełniania nałożonych przez ustawę obowiązków. Korzystały z 1% choć nie były do tego uprawnione.

Zaczęło się w 2010 roku, kiedy w wykazie OPP uprawnionych do 1% nie znalazło się około 2,5 tysiąca organizacji pożytku (znaczna część z nich nie wywiązała się wtedy z obowiązku sprawozdawczego). Wówczas zaczęły się pojawiać OPP uprawnione do otrzymywania 1% (będące w wykazie), które proponowały swoje usługi w postaci udostępniania subkont na cele organizacji pożytku publicznego, których w wykazie nie było.

Proceder kwitł 5 lat. W 2015 r. opisanego tu pośrednictwa zabroniono wyraźnie przez dodanie do ustawy o pożytku zacytowanego powyżej (we fragmencie) art. 27aa. Wprowadzone ograniczenie ma jednak charakter wybiórczy.

Czy OPP z wykazu może zbierać 1% na inne podmioty

Tak. Zakaz obejmuje tylko zbieranie na inne OPP (tak jak opisaliśmy powyżej - na te OPP, które nie znalazły się na wykazie uprawnionych). Można więc zbierać 1 proc. na rzecz organizacji pozarządowych, które w ogóle nie mają statusu OPP. Można też zbierać na inne podmioty niż organizacje – np. na szkoły. Można to robić wykorzystując mechanizm subkont, a także można od takiej "usługi" pobierać prowizję. Nie są to rozwiązania, które chcielibyśmy promować na portalu (naszym zdaniem stoją w sprzeczności z ideą 1%) jednak nowelizacja z 2015 r. takich praktyk nie zakazała, skupiając się tylko na opisanej grupie (OPP spoza wykazu).

Ustawa zabrania więc pośredniczenia tylko częściowo. Do podmiotów niemających statusu organizacji pożytku, nieuprawnionych do korzystania z 1% (np. do szkół) 1% trafi za pośrednictwem OPP znajdującej się w wykazie. Natomiast nieuprawnione do korzystania z 1% OPP (OPP, które w wykazie się nie znalazły) z pośrednictwa nie skorzystają, bo wyraźnie zabrania tego ustawa o pożytku.

zobacz też:


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz a jeszcze wersja ~grazyna 08.03.2017, 12:49 Czy organizacja mająca status opp, uwzględniona w wykazie może zbierać na inną o statusie opp uwzględnioną w wykazie? Chyba zakazu nie ma , więc można! ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz ten zapis jest głupi, bo... ~bestuurder 06.03.2017, 07:49 Ten zakaz w ogóle nie odnosi się do największej problemu z 1% (czyli subkont), za to - zapewne przypadkiem, bo cała konstrukcja większości poprawek do uodppiow wygląda jakby posłowie nie mieli zielonego pojęcia jak wygląda działalność organizacji - uniemożliwia regranting. Załóżmy bowiem, że organizacja nie zbiera na żadne subkonta, tylko jak Pan Bóg przykazał wszystkie otrzymane środki z 1% zużywa na realizację swoich celów statutowych. Ogólnie. A jednym ze sposobów ich realizacji jest wspieranie innych podmiotów. I organizacja rozdaje małym podmiotom granty np. po 2000 zł. Teraz wystarczy, żeby jeden z odbiorców tego grantu miał status OPP, ale NIGDY nie był w tym śmiesznym wykazie Ministra, ponieważ ma w statucie wpisaną działalność gospodarczą polegającą na przetwarzaniu metali szlachetnych. Więc ta organizacja nigdy niczego nie "straciła" za karę, tylko po prostu z ustawy wynika, że nigdy w tym wykazie nie mogła się znaleźć - choć jest OPP. I jeśli ona otrzyma teraz mały grant od innej, to zaraz Minister przyśle do nich nowe służby skarbowe i wszyscy będą mieli przechlapane. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • 1%
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • sprawozdania