Przejdź do treści głównej

Kiedy organizacja musi sporządzić sprawozdanie finansowe?

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2018-02-18, 22:00
Organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 rok najpóźniej do końca marca 2018 roku. Do dyspozycji ma dwa wzory sprawozdań finansowych z ustawy o rachunkowości.

Początek roku to czas sprawozdań. W styczniu wiele organizacji pozarządowych musi sprawozdać się z realizacji zadań publicznych. Mając to już za sobą, mogą odetchnąć – ale nie na długo. Kolejna ważna data pojawia się w marcu. Żeby jej nie przegapić warto zacząć myśleć o sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej już dziś.

Obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich organizacji pozarządowych

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości (akty prawne w poradnik.ngo.pl) – ustawa określa też wzory sprawozdań (załączniki 1 i 6).

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe.

Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie sporządzane jest "nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego". Dzień bilansowy to najczęściej 31 grudnia, więc sprawozdanie sporządzamy do 31 marca następnego roku.

Sprawozdanie finansowe trzeba zrobić nawet jeśli w organizacji niewiele się działo – nie mieliśmy dotacji, darowizn, nie prowadziliśmy szerszych działań.

Wyjątek dla organizacji pozarządowych, które wybrały uproszczoną ewidencję

Sprawozdania finansowego nie sporządzają tylko organizacje pozarządowe, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Organizacje, które chciały skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji w 2017 r., musiały zgłosić swój zamiar urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2017 r. (wymaga tego ustawa o działalności pożytku – art. 10a ust. 3). Organizacje, które w terminie wybrały, zgłosiły, a następnie prowadziły uproszczoną ewidencję w 2017 roku, nie sporządzają sprawozdań za ten rok.

zobacz też: Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 

Dostępne wzory sprawozdań finansowych dla organizacji za 2017 r.

Tak naprawdę wyborów, zarówno wyboru określonego rodzaju sprawozdania, jak również wyboru uproszczonej ewidencji, organizacja pozarządowa dokonuje na początku roku (tego roku, który opisywany jest potem w sprawozdaniu finansowym). W przypadku uproszczonej ewidencji jest to wyraźny wymóg ustawowy, co opisaliśmy wyżej. W przypadku wskazania rodzaju sprawozdania, wynika to m.in. z praktyki – wiedząc, jaki wzór posłuży nam do podsumowania danego roku, łatwiej nam w odpowiedni sposób księgować dokumenty. Chociaż więc decyzje zapadały (powinny zapadać) na początku 2017 r., przypomnijmy, jakie wzory sprawozdania finansowego mogą stosować organizacje pozarządowe.

W poprzednim okresie sprawozdawczym (przy sprawozdaniach za 2016 r.) organizacje pozarządowe miały do wyboru trzy wzory sprawozdań finansowych (zobacz: Musisz mieć sprawozdanie finansowe). Przy sprawozdaniach za 2017 mamy do wyboru dwa wzory. Nowy wzór sprawozdania, dedykowany organizacjom pozarządowym, użyjemy po raz pierwszy. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jest to od 2017 r. podstawowe sprawozdanie finansowe obowiązujące organizacje pozarządowe.


Organizacje pozarządowe mogą również wybrać wzór z załącznika 1. do ustawy o rachunkowości (księgowość wg pełnych zasad –  bez uproszczeń). Wszystkie wzory sprawozdań finansowych stosowanych przez organizacje pozarządowe (aktualne i archiwalne), w tym wzór z załącznika 1. znajdziesz w PORADNIK.NGO.PL.

Sporządzamy w marcu. A kiedy wysyłamy?

Pierwszy kwartał roku to tak naprawdę dopiero pierwszy etap dla sprawozdań. Do końca marca trzeba je sporządzić i podpisać. Kolejne etapy dotyczą zatwierdzenia i wysłania sprawozdań do urzędów.

Organizacje pozarządowe mogą zatwierdzać i wysyłać sprawozdanie finansowe w różnym tempie (np. już w kwietniu lub w maju). Wszystkich jednak obowiązują ostateczne (graniczne) terminy:

 • na zatwierdzenie przez określony statutowo organ, np. przez walne zebranie w stowarzyszeniu
  Sprawozdanie musi zostać przyjęte w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku, termin upływa więc najczęściej 30 czerwca.
   
 • na wysłanie do urzędu skarbowego
  Sprawozdanie trzeba wysłać 10 dni od zatwierdzenia. Ponieważ termin graniczny na zatwierdzenie dla większości organizacji to 30 czerwca, terminem granicznym na wysłanie będzie 10 lipca.
   
 • na wysłanie do innych urzędów
  Do 15 lipca wysyłamy sprawozdanie do KRS (organizacje z działalnością gospodarczą) oraz umieszczamy sprawozdanie w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (organizacje pożytku).

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 22 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dokumentowanie działań
 • księgowanie
 • księgowość
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • polityka rachunkowości
 • prawo
 • sprawozdania
 • US
 • władze organizacji