Przejdź do treści głównej

Dlaczego nasz wniosek o dotację odpadł formalnie? 4 najczęstsze błędy formalne

autor(ka): Alina Gałązka, ngo.pl
2017-04-06, 03:00
archiwalne
Za nami pierwsze fala rozstrzygnięć w konkursach dotacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. Wprowadzenie elektronicznego generatora wniosków znacząco ograniczyło liczbę błędów formalnych popełnianych przez NGO. Jednak nadal część wniosków odpada formalnie. Dlaczego?

– Organizacje pozarządowe zazwyczaj bardzo chwalą wprowadzenie możliwości udziału w konkursach dotacyjnych Urzędu m.st. Warszawy za pomocą internetowego generatora wniosków – mówią urzędnicy odpowiedzialni za konkursy dotacyjne w Urzędzie m.st. Warszawy. – Jednak część z nich nadal popełnia błędy formalne i ich oferty nie przechodzą dalej, to znaczy nie są oceniane merytorycznie przez komisję oceniającą, więc w rezultacie w stosunku do nich nie są formułowane rekomendacje dla Prezydenta miasta, który podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie dotacji na dane zadanie publiczne (projekt). Na przykład w Biurze Sportu były to 24 oferty, a w Biurze Kultury 9.

4 najczęściej popełniane błędy formalne to:

1. Potwierdzenie złożenia oferty przysłane do biura lub urzędu dzielnicy po terminie. NGO zdążają złożyć ofertę w generatorze wniosków, ale zapominają o terminie obowiązkowego złożenia potwierdzenia złożenia oferty. Ten jednostronicowy dokument tworzy się automatycznie w generatorze, drukuje i podpisuje, a następnie składa w określonym terminie i miejscu (jest on podany w ogłoszeniu konkursowym).

2. Podpisanie potwierdzenia złożenia oferty przez nieupoważnione osoby. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby, które są do tego upoważnione w sposób jasny i jednoznacznie wynikający ze statutu oraz zapisów w KRS (lub innej ewidencji). Oczywiście możliwe jest też upoważnienie innych osób, jednak należy to opisać w ofercie, w odpowiednim polu, i dołączyć upoważnienie jako załącznik.

3. Nieczytelne podpisanie potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli urzędnik weryfikujący poprawność złożenia wniosku o dotację nie jest w stanie odczytać z podpisu, czy złożyła go upoważniona osoba, musi taki wniosek odrzucić jako niepoprawny formalnie.

4. Niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wypisów z innych ewidencji niż KRS. Wypisy z ewidencji innych niż KRS są obowiązkowym załącznikiem (dotyczy to np. stowarzyszeń zwykłych lub części klubów sportowych). Jeśli oferent składa kopię z takiego wypisu, musi ją potwierdzić za zgodność z oryginałem. Jeśli nie ma tego potwierdzenia – wniosek o dotację odpada formalnie.


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna (warszawa.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • pisanie projektów
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • wniosek
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją