Przejdź do treści głównej

Napisz statut fundacji z PORADNIK.NGO.PL

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-04-12, 06:04
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Statuty są dla organizacji pozarządowych jak konstytucje. Czy to w przypadku stowarzyszeń czy fundacji, gromadzą najważniejsze zasady działania, wyznaczają granice i kształtują procedury. Zakładając organizację, w pierwszej kolejności mierzymy się z tym właśnie wyzwaniem – tworzymy statut. PORADNIK.NGO.PL spieszy tu z pomocą. Sprawdź, jak poradzić sobie ze statutem fundacji.

Statut fundacji – piszcie sami, opłaci się

Statut nie tylko sprawia kłopot przy pisaniu. Bywa tak, że jak już go mamy, to o nim zapominamy. Nie wiemy, jaką procedurę zastosować do konkretnej sytuacji, a przecież… mamy to w statucie (powinniśmy mieć). Dlatego statut warto nie tylko dobrze napisać, ale warto też do niego zaglądać. Dobrze napisany statut uporządkuje i ustawi wiele spraw w fundacji. Patrząc z tej perspektywy warto, żeby nie był pisany na zewnątrz, "na zamówienie" czy kopiowany.

Co w statucie fundacji

Artykuł z ustawy o fundacjach, który określa co powinno się znaleźć w statucie fundacji nie jest zbyt rozbudowany.

art. 5 ust. 1. ustawy o fundacjach
Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Wydaje się, że ustawodawca zostawia społecznikom dużą swobodę. Te otwarte ramy nie jest łatwo rozsądnie wypełnić. 


Jak samodzielnie napisać statut fundacji [FILM]

Nie wiesz, jak zabrać się do napisania statutu fundacji, nie jesteś pewna (pewny), co musi, a co może zawierać? Obejrzyj film, który pomoże ci rozwiać różne wątpliwości i napisać dobry statut. Nie jest do tego niezbędny prawnik – wystarczy skorzystać z porad serwisu poradnik.ngo.pl.


Statut fundacji – elementy obowiązkowe

 • Nazwa i siedziba
 • Majątek – informacje skąd fundacja będzie ma pieniądze na działanie, wysokość funduszu założycielskiego itd.
 • Cele fundacji
 • Sposoby realizacji celów (zasady, formy i zakres działalności)
 • Władze fundacji – zarząd
 • Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych

Statut fundacji – elementy dodatkowe (nieobowiązkowe)

 • Informacje o władzach innych niż zarząd (np. rada fundacji)
 • Jak dokonać zmiany statutu, zmiany celu
 • Połączenie z innymi organizacjami
 • Określenie sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
 • Wskazanie ministra właściwego
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Postanowienia ogólne

Więcej zobacz: Uchwalenie statutu fundacji w PORADNIK.NGO.PL.

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • statut
 • władze organizacji
 • zarządzanie
 • zarządzanie