Przejdź do treści głównej

Czy organizacja musi w ofercie określić usługi, które chce zlecić podmiotowi niebędącemu stroną umowy? Sprawdź - Pełnomocnik wyjaśnia

autor(ka): Ewa Kolankiewicz dla warszawa.ngo.pl
2017-09-07, 02:11
(fot. Pixabay)
Czy organizacja musi we wniosku o dotację na realizację zadania publicznego wskazać wszystkie usługi, które będzie chciała zlecić podmiotowi niebędącemu stroną umowy? Zobacz, jakie są rekomendacje dla biur i dzielnic w sprawie stosowania art. 16 ust. 5 ustawy o pożytku. Dla serwisu warszawa.ngo.pl wyjaśnia to Pani Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pytanie organizacji pozarządowej

Czy organizacja musi już we wniosku o dotację na realizację zadania publicznego wskazać wszystkie usługi (merytoryczne i techniczne), które będzie chciała zlecić podmiotowi nie będącemu stroną umowy? Jakie są rekomendacje Pełnomocnika w sprawie stosowania art. 16 ust. 5 ustawy o pożytku? Czy rekomendacje dotyczą także osób samozatrudnionych? Czy organizacja-oferent ma wskazywać konkretny podmiot (z nazwy) w ofercie lub przy podpisywaniu umowy?

Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, wyjaśnia:

Zasadniczo zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot, który nie jest stroną umowy z organem administracji publicznej (art. 16 ust. 4). Organizacja może jednak przewidzieć w swojej ofercie części, które będą realizowane przez: inne organizacje, podmioty opisane w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym lub lub inne podmioty świadczące usługi specjalistyczne.

Jest to możliwe pod warunkiem, że umowa na realizację zadania publicznego zezwala na wykonanie określonej części zadania publicznego przez taki podmiot. Urzędnicy, przygotowując umowę, dane do niej czerpią z oferty (z harmonogramu) oraz z ewentualnych rekomendacji komisji konkursowej, zawartych w protokole z prac komisji.

Dlatego też organizacje, przygotowując oferty powinny w harmonogramie wskazywać te części zadania, które będą realizowane przez podmioty zewnętrzne (konkretne części merytoryczne i zakres działania, który będzie realizowany przez podmiot nie będący stroną umowy).

Nie jest konieczne określanie konkretnie „z nazwy", kto będzie wykonywał te czynności, chyba, że ze specyfiki zadania wynika, iż może wykonać je tylko określony podmiot (np. konkretny zespół muzyczny).

Osoby samozatrudnione nie stanowią odrębnej kategorii. Jeśli są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, to przy rozliczeniu traktuje się je w taki sam sposób jak pozostałych zleceniobiorców – jedyna różnica polega na tym, że osoby samozatrudnione rozliczają się na podstawie innych rachunków do tych umów.

Cykl Pełnomocniczka wyjaśnia ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje pozarządowe. Przygotowuje go Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Masz pytanie związane z działalnością organizacji pozarządowych? Wyślij je na adres: .


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.

 Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • organizacje wspierające
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • umowy
  • wniosek
  • współpraca z administracją