Przejdź do treści głównej

Czy urzędy mogą wymagać od NGO pieczęci?

archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/640586
Organizacje pozarządowe dziwi wymóg pieczętowania składanych do urzędów państwowych dokumentów pieczęciami imiennymi. Można nawet mniej dziwi, a więcej kosztuje. Czy na pewno trzeba mieć firmowe pieczątki? Prezentujemy opinię prawną sporządzona dla PORADNIK.NGO.PL przez Kancelarię Linklaters.

Czy prawo nakłada na organizację pozarządową obowiązek posiadania pieczęci? Nie!

„Obecnie brak jest przepisów, które nakładałyby wymóg posługiwania się przez konkretne osoby czy podmioty pieczątkami imiennymi. Żądanie takie ze strony urzędów / urzędników nie znajduje oparcia w obowiązującym ustawodawstwie i jako takie nie może wywoływać negatywnych konsekwencji związanych z brakiem przystawienia przedmiotowej pieczątki. Jedyną funkcję pieczątki czy to imiennej czy to „firmowej” jest usprawnienie i ułatwienie pracy z dokumentem poprzez zwolnienie z konieczności ręcznego powielania pewnych informacji jak np. zajmowane stanowisko (podkreśl. red.)” – przeczytamy w opinii prawnej przygotowanej przez Kancelarię Linklaters.

Nie ma więc przepisów ustawowych, które wymóg posługiwania się pieczęciami zawierają. Pieczęcie pojawiają się w aktach prawnych niższego rzędu – np. w rozporządzeniach określających różne urzędowe formularze. Rozporządzenia te „wskazują konieczność opatrzenia dokumentu pieczątką”. Ale nadal w treści tych aktów nie znajdujemy nakazu posiadania pieczęci lub sankcji za ich brak.

O tym, że pieczęci mieć nie trzeba przekonują też odpowiedzi ministerstw na interpelacje poselskie. Jedna z nich wskazuje, że „procedury administracyjne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego nie przewidują obowiązku stosowania pieczątek przez podmioty będące stronami postępowań administracyjnych”. Także rozstrzygnięcia sądów administracyjnych zdejmują z nas obowiązek posiadania pieczęci. 

Pieczęć może więc życie ułatwić. Ale nie urzędnikom, tylko nam. A obowiązku ich posiadania i posługiwania się nimi nie ma – wynika z przedstawionej opinii.
 Artykuł przygotowany we współpracy z Centrum Pro Bono


Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 15 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dokumentowanie działań
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • urzędnicy
  • władze organizacji
  • współpraca z administracją