Przejdź do treści głównej

Zmienne prawo o zgromadzeniach publicznych. Poznaj z PORADNIK.NGO.PL

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-11-06, 03:33
www.sxc.hu, CC0 Public Domain
Prawo dotyczące zgromadzeń publicznych zmienia się w Polsce często. Już samo to powoduje problemy. Jednak największe kontrowersje rodzi teraz kształt obowiązującej regulacji. W przeddzień listopadowych manifestacji przypominamy o zasadach ich organizowania.

To właśnie w listopadzie przypominamy najczęściej o zgromadzeniach. Najburzliwsze manifestacje ostatniej dekady organizowanie w kolejne rocznice odzyskania niepodległości, często stawały się impulsem do nowelizacji przepisów.

Przepisy o zgromadzeniach zawarte są w ustawie – Prawo o zgromadzeniach. To stosunkowo nowa ustawa, która zaczęła obowiązywać pod koniec 2015 r. Dość szybko jednak została zmieniona. Przełom 2016 i 2017 r. był dla prawa o zgromadzeniach burzliwy. 2 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 13 grudnia 2016. Po przetoczeniu się gorącej dyskusji i po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym pojawiły się zgromadzenia cykliczne i inne nowe zapisy w Prawie o zgromadzeniach. 

Organizatorem zgromadzenia może być każdy. Oznacza to, że może być to osoba fizyczna (osoba prywatna), jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Organizatorem zgromadzenia może też być osoba prawna – również organizacja pozarządowa. Ostatnia nowelizacja (z grudnia 2016 r.) spowodowała, że prawo dotyczące manifestacji ułożyło się nie po myśli dużej części organizacji pozarządowych. Ale warto je znać.

W PORADNIK.NGO.PL opisujemy rodzaje zgromadzeń, zasady dotyczące ich organizowania, a także zasady, których powinni się trzymać uczestnicy manifestacji.  

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Takie zgromadzenia zgłaszamy najczęściej do organu gminy.


Jeśli w sferze publicznej wydarzy się coś „nagłego i niemożliwego do wcześniejszego przewidzenia”, obywatele mogą zorganizować zgromadzenie spontaniczne i nie muszą tego nikomu zgłaszać. To nowe prawo, którego od lat domagały się organizacje pozarządowe. W 2015 roku wprowadziła je właśnie nowa ustawa. 


Ustawa z 2015 r.
nie była doskonała, ale oceniano ją jako krok w dobrą stronę (po wcześniejszych, wieloletnich kontrowersjach wokół prawa zgromadzeń). W 2016 r. – zaledwie po roku obowiązywania nowych przepisów – nastąpiła recydywa złego prawa. Pojawiły się zgromadzenia cykliczne.

Regulacje skonstruowano tak, żeby organizatorzy zgromadzeń cyklicznych mieli większe prawa niż organizatorzy pozostałych zgromadzeń. Wprowadzono też przepisy poważnie ograniczające prawo kontrmanifestowania.

Wolność zgromadzeń to jedna z podstawowych i najważniejszych wolności człowieka w demokratycznym państwie. Jest konieczna dla uczestniczenia przez obywateli w życiu politycznym i jest jednym z podstawowych narzędzi wywierania legalnego wpływu na decyzje władz. W tej chwili, po zmianie prawa, która nastąpiła na przełomie 2016 i 2017 r., ta wolność jest w Polsce przedmiotem obaw NGO (i nie tylko). Organizacje przyglądają się temu, w jaki sposób wolność zgromadzeń jest faktycznie realizowana. Do tego też potrzebna jest znajomość prawa - nawet tego niedoskonałego.
 

 


ZGROMADZENIA PUBLICZNE w poradnik.ngo.pl

 

Informacje przydatne zarówno dla organizatorów jak i uczestników zgromadzeń publicznych zawierają również materiały Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – polecamy! Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, www.hfhr.pl

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • demokracja
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • społeczeństwo obywatelskie
  • społecznicy
  • urzędnicy