Przejdź do treści głównej

Wybierasz prostszą księgowość? Masz tydzień na decyzję!

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2018-01-24, 06:04
Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Małe organizacje pozarządowe mogą ułatwić sobie życie prowadząc "uproszczoną księgowość" - tzw. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). Decydując się na nią, muszą w określonym terminie poinformować o swoim wyborze urząd skarbowy. Dla większości NGO zainteresowanych UEPiK termin ten minie za tydzień.

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) pojawiła się w 2015 roku. To propozycja na łatwiejsze ogarnięcie finansów małej organizacji. O UEPiK pisaliśmy już wielokrotnie. Szczegóły dotyczące prostszej księgowości zamieszczamy w PORADNIK.NGO.PL.

Styczeń jest miesiącem zgłaszania do urzędu skarbowego decyzji o zamiarze prowadzenia uproszczonej ewidencji (a także o zamiarze, bądź konieczności rezygnacji z niej, a czym pisaliśmy wcześniej). Przypominamy więc tu o kolejnej ważnej dacie, którą trzeba przypilnować w pierwszym miesiącu roku. 

Początek UEPiK: Decyzja NGO i obowiązek wobec US

Organizacja pozarządowa musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia standardowej księgowości (wg zasad zebranych w ustawie o rachunkowości) na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Decyzję podejmuje organ zatwierdzający zgodnie ze statutem sprawozdanie finansowe (np. w stowarzyszeniu jest to zwykle Walne Zebranie).

Jeśli NGO spełnia warunki wskazane w ustawie o pożytku, oraz podjęła decyzję o prowadzeniu UEPIK, to musi poinformować o tym urząd skarbowy.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja informuje urząd o wyborze UEPiK w ciągu pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. W przypadku organizacji, których rok obrotowy zgadza się z rokiem kalendarzowym (a jest ich większość) termin zgłoszenia upływa z końcem stycznia. Jeśli więc chcemy prowadzić uproszczoną ewidencję w 2018 r., podejmujemy decyzję w styczniu 2018 r. Termin na poinformowanie urzędu mija nam 31 stycznia 2018 r. Inaczej jest w przypadku organizacji, które dopiero powstały – jeśli decydują się na UEPiK, muszą zgłosić swoją decyzję w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności.

więcej: Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Dla kogo uproszczona ewidencja?

Jakie organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów? Możliwość ta dotyczy organizacji, które:

 1. prowadzą działania w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,
 2. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 5. w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt d. w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

w PORADNIK.NGO.PL
Które organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów

Uproszczona ewidencja a dotacje

W uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie ma miejsca na księgowe wyodrębnienie kosztów projektów finansowanych z dotacji (co w przypadku większości dotacji jest obowiązkowe). W takiej sytuacji organizacja stosująca tę formę księgowości musi we własnym zakresie opracować sposób wyodrębnienia księgowego kosztów finansowanych z poszczególnych dotacji. Może to zrobić, opracowując tabelę pomocniczą, zawierającą wyodrębnione koszty finansowane z dotacji, do której będą wpisywane koszty poszczególnej dotacji, z równoczesnym wpisaniem ich do UEPiK. Ważne jest przy tym, by pomocnicza tabela zawierała numery wpisu każdego dokumentu w UEPiK.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również w innych regulacjach prawnych, nie ma przepisów, które wprost zabraniałyby udzielania dotacji ze środków publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.


Zobacz też:
Uproszczona ewidencja: przeczytaj, zanim wybierzesz


PRZYPOMINAMY: Zgłoś decyzję do Urzędu Skarbowego

Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej lub dedykowanej NGO księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Decyzję taką musi podjąć organ zatwierdzający zgodnie ze statutem sprawozdanie finansowe. Jeśli chce wprowadzić tę zmianę w 2018 roku, to najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. musi poinformować o niej urząd skarbowy.
 

więcej o UEPiK w PORADNIK.NGO.PL
http://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz przegapienie terminu ~Paweł 01.02.2018, 11:57 Witam serdecznie, a to klops, spóźniliśmy się, dziś jest 1 lutego.... to oznacza, że już definitywne pozamiatane w tym temacie? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowanie
 • księgowość
 • obowiązki
 • prawo
 • US