Przejdź do treści głównej

Nowelizacja pożytku w Sejmie. Rządowe środki na inwestycje dla NGO

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2018-05-10, 12:18
Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowelizacja dotyczy specjalnego trybu z art. 11b ustawy, który pozwala na zlecanie zadań przez premiera z pominięciem konkursu ofert.

Przepis art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego daje Prezesowi Rady Ministrów możliwość zlecania NGO realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Premier może to zrobić „jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny”.

Nowelizacja proponuje dodanie do art. 11b ustępu 2, który określa szczegółową zasadę wykorzystania środków: 

„W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji”.

W uzasadnieniu projektu autorzy tłumaczą, że jego celem jest „usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu przez umożliwienie zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym”.

O projekcie pisaliśmy już w informacji „Nowelizacje Ustaw o pożytku i o NIW”. Projekt opiniowała Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nie był on jednak poddawany konsultacjom publicznym. Trochę więcej o intencjach projektodawców mówił podczas posiedzenia RDPP w kwietniu 2018 r. przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tłumaczył wtedy, że nowe zapisy będą wykorzystane przez ministerstwo w przypadku projektów dotyczących pomocy humanitarnej. Tym m.in. tłumaczył pośpiech w pracy nad nowelizacją i brak konsultacji.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie trafiła do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Prawdopodobnie posłowie pochylą się nad nią podczas kolejnego (czerwcowego) posiedzenia Sejmu. 


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje za granicą
  • pomoc humanitarna
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • władze organizacji
  • współpraca z administracją