Przejdź do treści głównej

Lokale dla NGO w domach kultury

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels [warszawa.ngo.pl]
2018-06-27, 06:00
Teatr 356
Udostępnianie zasobów (w tym lokali) to jedna z form współpracy między domami kultury a organizacjami pozarządowymi. Zapisana została w Kodeksie Dobrych Praktyk – dokumencie przyjętym właśnie przez Warszawską Radę Pożytku.

Stołeczne domy kultury i organizacje pozarządowe współpracują od dawna. Jednak dopiero teraz tę współpracę mogą oprzeć na wspólnych zasadach – Kodeksie Dobrych Praktyk. Dokument – wypracowany przez urzędników, pracowników domów kultury i przedstawicieli organizacji pozarządowych – został właśnie przyjęty przez Warszawską Radę Pożytku.

Wśród 15 dobrych praktyk współpracy znalazły się także zapisy dotyczące udostępniania sobie nawzajem przez domy kultury i organizacje zasobów potrzebnych do działania. W praktyce to raczej domy kultury udostępniają organizacjom przestrzeń (a nierzadko i różne sprzęty) potrzebne do przeprowadzenia działań.

 

 

Udostępnianie zasobów ma charakter organizacyjny. Domy kultury i organizacje pozarządowe pomagają partnerowi organizacyjnie i/lub technicznie, udostępniając swoje zasoby, by w ten sposób wesprzeć lub umożliwić realizację przedsięwzięcia. Udostępnienie zasobów może być odpłatne lub nieodpłatne.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej decyzję o zakresie, formach i zasadach współpracy domów kultury z organizacjami pozarządowymi podejmuje dyrektor instytucji kultury, uwzględniając możliwości i zasoby instytucji. Zasady te, także dotyczące odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania zasobów, powinny być jawne, przejrzyste i równe wobec wszystkich podmiotów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W praktyce oznacza to np., że na stronie internetowej domu kultury powinno być opisane jakimi zasobami (salami, sprzętami) dysponuje dom kultury oraz co powinny zrobić organizacje, aby móc z tej oferty skorzystać.

 

 

Dom kultury, by ułatwić współpracę, opracowuje formularz potrzebnych informacji – propozycja powinna określać m.in. czas realizacji, warunki współpracy, charakter projektu, opis grupy odbiorców, warunki techniczne, a także rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów kulturalnych i społecznych.

Domy kultury odpowiadają na pisemną propozycję współpracy nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego formularza potrzebnych informacji.

 
 
 

 

Pliki do pobraniaPoznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • lokal
  • lokal, siedziba
  • organizacje pozarządowe
  • wspieranie organizacji