Przejdź do treści głównej

NGO nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Co ma zrobić?

autor(ka): Ryszard Kuzia, oprac. poradnik.ngo.pl
2018-07-30, 03:33
pixabay.com, CC0 Public Domain
Organizacje pozarządowe nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przyjmują wtedy taktykę chowania głowy w piasek. To zły pomysł. Jest sposób, żeby wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Jaki?

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Jestem prezesem stowarzyszenia. 28 czerwca Walne Zgromadzenie zatwierdziło nasze sprawozdanie finansowe. Następnego dnia członkowie zarządu rozjechali się na wakacje. 27 lipca wróciłem do domu i okazało się, że każdy z nas – członków zarządu – myślał, że to ktoś inny zajmie się wysłaniem sprawozdania do urzędu skarbowego. W rezultacie ciągle jest ono niewysłane. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy grozi nam jakaś kara?

PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Czy organizacji w takiej sytuacji grozi kara? Niestety tak. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna, a dzięki mobilizacji można uniknąć poważniejszych konsekwencji.

10 dni na złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Organizacja pozarządowa, która nie złożyła do US sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż do 10 lipca), popełnia wykroczenie skarbowe. Grozi ono grzywną nałożoną przez urząd skarbowy. Wysokości kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2018 r. 210 zł.


(Już po terminie) NIEZWŁOCZNIE złóż sprawozdanie finansowe!

Jeśli jednak, tak jak w opisanym przykładzie, zarząd stowarzyszenia sam – bez wezwania US – zorientuje się, że popełnił błąd, kary można uniknąć. Należy tylko jak najszybciej złożyć sprawozdanie finansowe – najlepiej osobiście! – oraz dołączyć do niego tzw. czynny żal.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych czy niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków itp. Złożenie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pismo w tej sprawie składa (podpisuje) osoba odpowiedzialna za dopełnienie danego obowiązku wobec US (np. osoba zajmująca się księgowością w organizacji). Jeśli nie wskażemy urzędowi skarbowemu pisemnie takiej osoby, odpowiedzialność ponosi cały zarząd fundacji lub stowarzyszenia.


Odpowiadając na pytanie NGO

Organizacja pozarządowa, która zorientowała się, że nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, powinna złożyć je jak najszybciej, dołączając pismo, które potocznie nazywa się „czynnym żalem”.


Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 z późn. zm.)

[kara za niezłożenie sprawozdania] Art. 80b
Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[wysokość kary] Art. 48
§ 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.


[czynny żal] Art. 16 
§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.


 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • sprawozdania
  • US
  • władze organizacji