Przejdź do treści głównej

Czy dotację z Miasta można użyć jako wkład własny? Sprawdź – Pełnomocnik wyjaśnia

autor(ka): Ewa Kolankiewicz dla warszawa.ngo.pl
2018-09-12, 06:15
Otrzymaliśmy dotację od UM. Czy możemy jej użyć jako wkład własny w innym konkursie? – pyta organizacja pozarządowa. Jest to możliwe, pod warunkiem, że będzie to wkład do projektu realizowanego z budżetu innego niż samorządowy – wyjaśnia Pani Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Otrzymaliśmy dotację od UM. Czy możemy jej użyć jako wkład własny w innym konkursie? Czy należy to wcześniej uwzględnić we wniosku o dotację do UM? Czy wymaga to aneksowania umowy dotacyjnej z UM?

Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, wyjaśnia:

Dotacje przyznawane przez m.st. Warszawę mogą być wykorzystywane jako środki finansowe z innych źródeł (wkład własny) do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których zleceniodawcą nie są biura i dzielnice m.st. Warszawy.

Świadczy o tym chociażby sama konstrukcja formularza ofertowego, który wskazuje możliwość wykazania środków finansowych z innych źródeł wraz ze wskazaniem organu udzielającego dotacji. Najlepszym przykładem na tego typu działania jest konkurs ogłoszony przez Centrum Komunikacji Społecznej na tzw. „wkłady własne” (konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 1778/2017), którego głównym wymogiem jest otrzymanie przez organizację dofinansowania lub finansowania ze środków pozabudżetowych (tzn. nie miejskich, czyli np. otrzymanie dotacji ze środków unijnych lub z konkursów ministerialnych).

Kiedy organizacja na etapie składania oferty planuje wykorzystać środki z dotacji w innym konkursie, powinna zawrzeć taką informację w składanej ofercie (w opisie merytorycznym zadania, w kosztorysie odpowiednio przyporządkować koszty do poszczególnych kategorii oraz w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” wskazać, z jakich innych źródeł publicznych będzie korzystać).

Jeżeli na etapie składania oferty nie były takie informacje zawarte, a w trakcie realizacji zadania powstała możliwość wykorzystania dotacji miejskiej w innym zadaniu, to – w zależności od zapisów umowy – należy wprowadzić odpowiednie zapisy w formie aneksu do umowy.

Cykl "Pełnomocniczka wyjaśnia" ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje pozarządowe. Przygotowuje go Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Masz pytanie związane z działalnością organizacji pozarządowych? Wyślij je na adres: .


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • pracownicy organizacji
  • umowy
  • władze organizacji
  • współpraca z administracją