Przejdź do treści głównej

Zobacz w PORADNIK.NGO.PL: składki członkowskie

autor(ka): red. poradnik.ngo.pl
2018-09-17, 03:33
Grafika: Grzegorz Laszuk
Składki członkowskie są jednym z bardziej „pierwotnych” źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Choć dotyczą tylko jednej wybranej grupy, to tak się składa, że jest to grupa największa. Składki są tym, co odróżnia tę grupę od pozostałych.

Składki zbierają stowarzyszenia

Składki członkowskie to źródło finansowania dostępne dla STOWARZYSZEŃ – dominującej formy prawnej wśród organizacji pozarządowych w Polsce (zobacz w fakty.ngo.pl). Składki NIE występują w fundacjach – drugiej co do liczebności grupie podmiotów tworzących nasz trzeci sektor. 

Składki to jednak nie tylko prawo, ale i obowiązek. Stowarzyszenia nie mogą funkcjonować, nie zbierając składek. Wymaga od nich tego ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. 

w PORADNIK.NGO.PL: składki członkowskie


Zasada ta dotyczy stowarzyszeń, które rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym – stowarzyszeń rejestrowych. Składki członkowskie powinny również zbierać stowarzyszenia zgłaszające się do ewidencji starosty – stowarzyszenia zwykłe. Warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, jeśli chodzi o tę drugą grupę – stowarzyszenia zwykłe – składki członkowskie były jedynym dopuszczonym przez ustawę źródłem majątku. Zmiana w tej materii nastąpiła w maju 2016 r. (zobacz np. „Nowe źródła finansowania stowarzyszeń zwykłych: DAROWIZNY”).

Składki członkowskie w statucie

Informacja o składkach członkowskich musi znaleźć się w statucie stowarzyszenia. W dokumencie tym znajdą się zapisy wskazujące, kto ustala wysokość składek (np. zarząd, walne zebranie), jak się je zbiera, a także, że tworzą one majątek stowarzyszenia.

ustawa - Prawo o stowarzyszeniach
Art. 10 
1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
(...)
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 
 


Składki nie powinny być barierą w dostępie do stowarzyszenia, tzn. nie powinny być za wysokie. Jeśli nasze cele i działania są doceniane i garną się do nas nowi ludzie, źle byłoby dokonywać selekcji na podstawie finansowych ograniczeń. Stałoby to w sprzeczności ze społecznym charakterem stowarzyszeń. 

Uchylanie się od obowiązku płacenia składek przez członka stowarzyszenia może być powodem jego wykluczenia z grona członków.

Składka to nie opłata

Pamiętaj, że składki członkowskie (podobnie jak darowizny) nie powinny być formą opłaty za oferowane towary czy świadczone usługi. Stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym stworzono do pobierania opłat specjalny, dedykowany mechanizm – odpłatną działalności pożytku – i z niego powinny korzystać w takich sytuacjach. Nie ma też przeszkód, żeby NGO-sy, które czują, że działalność odpłatna nie pozwala rozwinąć im skrzydeł, zarejestrowały działalność gospodarczą. Obie działalności można też nawet prowadzić jednocześnie (choć odrębnie).

Opłata za zajęcia sportowe w formie darowizny. Odradzamy! Jest alternatywa
ODPŁATNA działalność pożytku publicznego. Nie gospodarcza
Działalność gospodarcza w NGO? Tak, prawo na to pozwala [infografika]

 

w PORADNIK.NGO.PL: składki członkowskiezobacz też dział ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w poradnik.ngo.pl 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • członkowie stowarzyszeń
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo