Przejdź do treści głównej

Użyczenie lokalu organizacji przez przedsiębiorcę a podatki

autor(ka): Sławomir Liżewski, oprac. poradnik.ngo.pl
2014-11-05, 06:47
archiwalne
http://www.freeimages.com/photo/538911
Jeśli organizacja pozarządowa prowadzi działania statutowe w lokalu, użyczonym przez firmę – nie płaci podatku dochodowego od „nieodpłatnego przychodu”. Firma nie płaci podatku dochodowego, lecz płaci VAT – jeśli jest VAT-owcem.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Nasza organizacja (zajmujemy się pomocą osobom ubogim) prowadzi działalność, na podstawie zawartej umowy użyczenia, w lokalu będącym własnością firmy handlowej. Nie pokrywamy żadnych kosztów jego używania, ponieważ nie korzystamy z niego zbyt często. Czy w tym przypadku wystąpi przychód do opodatkowania przez nas lub przez tę firmę?

Po stronie organizacji, która korzysta z lokalu

Po stronie organizacji, która korzysta z użyczonego lokalu, powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jego wartość odpowiada wysokości wartości świadczeń, które organizacja musiałaby ponieść, gdyby wynajmowała lokal, tj. gdyby płaciła czynsz za wynajem i ponosiła związane z tym opłaty (koszty użytkowania lokalu, np. mediów, drobnych napraw). Inaczej mówiąc – choć organizacja używa lokalu nieodpłatnie, to prawnie rzecz biorąc to „używanie” jest jej przychodem podatkowym, który można wycenić – więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/993256.

Jeśli organizacja prowadzi w tym lokalu działalność statutową związaną z pomocą charytatywną, to przychód ten jest zwolniony od podatku dochodowego. Określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art.17) – więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/470927).

Rozliczając się z urzędem skarbowym, organizacja powinna jednak wykazać w formularzu CIT-8 (i w załączniku CIT-8/O) wartość przychodu z nieodpłatnych świadczeń – więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/993256.

Sprawy się mają inaczej, jeśli organizacja w użyczanym lokalu prowadzi inne działania niż te,  przewidziane w zwolnieniu opisanym w ustawie. Także gdyby organizacja prowadziła w tym lokalu (lub w jego części) działalność gospodarczą, to musiałaby opodatkować powstały w ten sposób przychód.

Po stronie przedsiębiorcy (firmy)

Firma użyczająca lokal nie ma z tego tytułu przychodu i nie płaci podatku dochodowego, jednak nie może też ujmować w swoich kosztach nakładów związanych z utrzymaniem użyczonego lokalu. Przedsiębiorca użyczający lokal (jest to jego „środek trwały”) powinien pamiętać, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania nie są kosztem podatkowym za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Zasada ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych (patrz art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o CIT).

Gdyby firma, która użycza lokal, otrzymywała zwrot ponoszonych kosztów użytkowania (np. za czynsz) oznaczałoby to, że uzyskuje przychód, ale ponieważ byłby on równy kosztom, to w związku z tym nie powstałby dochód, od którego firma musiałaby zapłacić podatek dochodowy.

Należy pamiętać, ze jeśli firma użyczająca lokal jest VAT-owcem, to musi też naliczyć VAT od wartości bezpłatnego użyczenia.

Więcej o umowie użyczenia: http://poradnik.ngo.pl/x/504001

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 6, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 1b, art. 25
  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), art. 713

***

Sławomir Liżewski – doradca organizacji pozarządowych, współpraca: zespół serwisu poradnik ngo.pl


Artykuł powstał w ramach projektu "Internetowe Centrum Wsparcia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo
  • współpraca z biznesem