Przejdź do treści głównej

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ

Zamówienia publiczne bez dialogu

Projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga debaty publicznej oraz powołania grupy roboczej, która opracuje jednoznaczne i precyzyjne zapisy dotyczące kwestii społecznych, regulowanych tymi przepisami.
0

Nowela ustawy o pożytku. Inicjatywa lokalna nowa czy rozszerzona?

Grafika: Grzegorz Laszuk
W sejmie toczą się obecnie prace nad dwoma aktami prawnymi, które mają wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących inicjatywy lokalnej. Jedne mają rozszerzyć możliwości działań dla mieszkańców, drugie – mają pomóc samorządom w realizacji inwestycji. Czy będą ze sobą współgrały?
3