Przejdź do treści głównej

Dłużne papiery wartościowe

Nazwa dłużnych papierów wartościowych bierze się od pojęcia długu.

Załóżmy że A potrzebuje pieniędzy, które chce pożyczyć od B. A umawia się z B, że A zaciąga dług u B, w zamian za to B otrzyma papier wartościowy potwierdzający, że A odda zaciągnięty dług po umówionym czasie.
 
Podział papierów dłużnych może przebiegać w kilku płaszczyznach:
 • w zależności od emitenta (tego, kto zaciąga dług – nasz „A”);
 • w zależności od terminu zapadalności (terminu ostatecznego wykupu papierów dłużnych przez emitenta).
 
 • papiery emitowane przez Skarb Państwa: Obligacje Skarbu Państwa oraz Bony Skarbowe (nazwa papierów skarbowych pochodzi od Skarbu Państwa). Oznacza to, że Państwo emitując obligacje i bony skarbowe, zaciąga dług u obywateli;
 • papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) tzw. obligacje komunalne;
 • papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje przedsiębiorstw oraz papiery komercyjne (z ang. commercial papers): w tym przypadku firmy prywatne zaciągają dług u nabywców swoich papierów.
 • papiery na okres do 1 roku najczęściej nazywane bonami;
 • papiery na okres powyżej 1 roku to obligacje.
 
Papiery dłużne, których zapadalność (czyli termin wykupu) jest krótsza niż rok zaliczane są do papierów rynku pieniężnego. Do takich papierów należą:
 • w przypadku Skarbu Państwa – bony skarbowe;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu poniżej roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – krótkoterminowe (do 1 roku) papiery korporacyjne.
Papiery dłużne, których termin wykupu jest dłuższy niż rok zaliczane są do papierów rynku kapitałowego. Do takich papierów należą:
 • w przypadku Skarbu Państwa – Obligacje Skarbu Państwa;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu powyżej 1 roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – obligacje przedsiębiorstw.
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści

Podział papierów dłużnych w zależności od emitenta:

Podział papierów dłużnych ze względu na termin zapadalności instrumentów dłużnych:

Nowela ustawy o pożytku. Wraca sprzedaż przedmiotów darowizn

fot. modish, www.freeimages.com
Lokalna firma podarowała stowarzyszeniu partię koszulek. Organizacja chce je sprzedać podczas festynu rodzinnego, a zebrane w ten sposób pieniądze przekazać na swoje cele statutowe. Jeśli posłowie uchwalą nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taka forma pozyskiwania środków na działalność będzie znów możliwa.
4