Przejdź do treści głównej

Opodatkowanie nieodpłatnej pomocy prawnej o niewielkiej wartości

Osoba fizyczna otrzymująca nieodpłatną usługę prawną nie zapłaci podatku dochodowego od wartości tej usługi, jeśli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 200 zł - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Interpelacja poselska nr 2616 posła Sławomira Kowalskiego do Ministra Finansów

Fragment interpelacji
Czy osoba otrzymująca bezpłatną poradę prawną winna wykazać przychód w formularzu PIT-8C?

Fragment odpowiedzi na interpelację
Otrzymanie przez osobę fizyczną świadczenia w postaci bezpłatnej pomocy prawnej powoduje rozpoznanie u tej osoby przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia wartości świadczeń otrzymanych w postaci nieodpłatnych porad prawnych, również minister finansów nie zaniechał poboru podatku do tego rodzaju świadczeń. Stąd też, co do zasady, wartość nieodpłatnego świadczenia stanowi dla beneficjenta takiego świadczenia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Zatem o ile spełnione są przesłanki zawarte w tym przepisie, wówczas świadczenie korzysta z przedmiotowego zwolnienia. W przeciwnym wypadku uzyskany przez podatnika przychód podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Podsumowanie
Osoba fizyczna otrzymująca nieodpłatną usługę prawną nie zapłaci podatku dochodowego od wartości tej usługi, jeśli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 200 zł, a sama usługa jest świadczona nieodpłatnie w ramach działań mających promować lub reklamować świadczącego tę pomoc.


Interpelacja nr 2616 do ministra finansów w sprawie niejasności wynikających z przepisów podatkowych dotyczących kwestii opodatkowania bezpłatnych porad prawnych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=224E2FAE&view=null


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2616 w sprawie niejasności wynikających z przepisów podatkowych dotyczących kwestii opodatkowania bezpłatnych porad prawnych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=19E709CF

 Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Wyraź opinię 0 0