Przejdź do treści głównej

Kiedy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Podatnik powinien więc doliczyć do swoich przychodów podatkowych wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń (np. usług prawnych) dopiero wówczas, kiedy świadczenia te faktycznie otrzyma.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego S.A./Sz 1191/96

Fragment orzeczenia

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodami z zastrzeżeniem art. 14-19 i art. 20 ust. 3 powołanej ustawy są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymywanych świadczeń w naturze.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie jest istotny ten fragment powołanego wyżej przepisu, który odnosi się do otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Z redukcji omawianego przepisu wynika, że do świadczeń w naturze odnosi się wyłącznie pojęcie "otrzymanych". Zatem przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 będą wyłącznie wartości otrzymanych świadczeń w naturze, a nie jak tego wymaga przepis w stosunku do pieniędzy i wartości pieniężnych - również postawienie ich do dyspozycji podatnika.

Podsumowanie

W przypadku nieodpłatnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej przychodem jest wyłącznie wartość otrzymanych świadczeń, a nie samo postawienie ich do dyspozycji podatnika (tak jak to ma miejsce w przypadku świadczeń finansowych). Podatnik powinien więc doliczyć do swoich przychodów podatkowych wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń (np. usług prawnych) dopiero wówczas, kiedy świadczenia te faktycznie otrzyma. Nie stanowią przychodu nieodpłatne świadczenia, z których podatnik może dopiero skorzystać potencjalnie.

Pełna treść orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/sa-sz-1191-96/podatki_i_inne_swiadczenia_pieniezne_do_ktorych_maja_zastosowanie_przepisy_ordynacji_podatkowej/32f9c2a.html

 Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Wyraź opinię 0 0