Przejdź do treści głównej

„Uproszczona księgowość”. Rezygnujesz? Masz czas do połowy stycznia!

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2018-01-11, 03:40
Wybór „uproszczonej księgowości”, czyli tak naprawdę uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPIK), następuje w określonym terminie – nie można go przegapić! Tak samo jest z rezygnacją z tej formy opisywania finansów w NGO. Kiedy chcemy lub musimy przejść na standardową księgowość, trzymajmy się terminów!

Prowadzenie uproszczonej ewidencji to decyzja organizacji pozarządowej. Taką decyzję musi podjąć organ zatwierdzający zgodnie ze statutem sprawozdanie finansowe, np. w stowarzyszeniu jest to zwykle Walne Zebranie.

Jednak nie wszystkie organizacje pozarządowe mogą podjąć decyzję o przejściu na uproszczoną ewidencję. To opcja dla mniejszych organizacji. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, że uproszczoną ewidencję prowadzić mogą NGO, które m.in. nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, ani rocznych przychodów większych niż 100 tys. zł. Warunków jest więcej i są ściśle opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w artykule 10a).

zobacz:
Które organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 

Organi​zacja NIE CHCE już prowadzić uproszczonej ewidencji

​Z prowadzenia uproszczonej ewidencji można zrezygnować. Co oczywiste – rezygnują te organizacje, które już uproszczoną ewidencję prowadzą (czyli te, które wcześniej zadecydowały, że chcą to robić i zgodnie z wymogiem ustawy, zgłosiły swój wybór do urzędu skarbowego). Przy rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji wymagana jest decyzja odpowiedniego organu (podobnie jak przy rozpoczynaniu prowadzenia uproszczonej ewidencji).

Dlaczego NGO rezygnuje z tej formy prowadzenia księgowości? Może okazać się, że dane zbierane przez uproszczoną ewidencję nie wystarczają organizacji do sprawnego zarządzania projektami albo planuje ona zarejestrować status organizacji pożytku publicznego.


Organizacja MUSI zrezygnować z uproszczonej ewidencji

​Może zaistnieć sytuacja, że organizacja pozarządowa jest zmuszona do rezygnacji z uproszczonej ewidencji i nie będzie miała swobody decyzji. Zdarzy się to, kiedy NGO przestanie spełniać warunki zapisane w ustawie o działalności pożytku. Przykładowo: jej roczne przychody przekroczą 100 tys. zł lub prowadzi działalność gospodarczą.

Zawiadom w ustawowym terminie - czyli? 

​O tym, co należy zrobić, kiedy po przemyśleniach rezygnujemy z prowadzenia uproszczonej ewidencji (jest to decyzja NGO), lub kiedy musimy z niej zrezygnować (NGO przestała spełniać warunki z artykułu 10a), mówi poniższy zapis w ustawie o działalności pożytku.

art. 10a. ustęp 5. ustawy o działalności pożytku
Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
   1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
   2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

Graniczny termin na poinformowanie urzędu skarbowego został w ustawie określony. Ustawa wskazuje, że należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego „w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym (organizacja) prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów”. W większości organizacji pozarządowych rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu - graniczny termin mija więc dla nich 14 stycznia kolejnego roku.

W 2018 roku 14 stycznia wypada w niedzielę, więc termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, czyli na 15 stycznia 2018 r.


Oczywiście sama decyzja NGO, jak i ustalenie, czy nadal organizacja spełnia warunki, może nastąpić wcześniej – nawet lepiej, gdyby nie następowało to na ostatnią chwilę (przed datą wskazaną w ustawie).

 

Pamiętajmy: jeśli nadal chcemy prowadzić uproszczoną ewidencję, ponieważ okazała się ona dobrym sposobem zapanowania nad przychodami i kosztami w naszej organizacji, oraz nadal spełniamy warunki wskazane w ustawie, NIE MUSIMY NIC ROBIĆ. Urząd nie potrzebuje informacji, że nadal chcemy prowadzić uproszczoną ewidencję.  

 

więcej o uproszczonej ewidencji w PORADNIK.NGO.PL
Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Uproszczona ewidencja(mankamenty) ~Makarewicz Mieczysław 11.01.2018, 07:57 Dlaczego nikt nie podaje inf. że w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji nie można startować w konkursach ogłaszanych w przez JST.A może się mylę? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowanie
  • księgowość
  • prawo