Wolontariusze
Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe wobec wolontariuszy?

data publikacji: 2015-04-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!