Pożyteczna pieczątka. Co dać na pieczątce organizacji?
autor(ka): Renata Niecikowska, poradnik.ngo.pl
Nie ma obowiązku posiadania pieczątki przez organizację pozarządową. Warto jednak ją mieć, bo usprawnia pracę i tym samym ułatwia życie. Obejrzyj naszą infografikę, szczególnie jeśli jesteś z nowo powstałej lub właśnie powstającej fundacji/stowarzyszenia.

Problem mógłby wydawać się banalny, ale w przypadku nowych organizacji na pewno tak nie jest. Zamiast głowić się, co zamieścić na pieczątce skorzystajcie z naszych wyjaśnień i podpowiedzi!Poniżej (pliki do pobrania) można znaleźć infografikę w formacie A4 do wydruku.


Nie ma obowiązku posiadania pieczątki przez organizację pozarządową

Jednak niektóre rozporządzenia, określające wzory dokumentów, druków i formularzy składanych do urzędów, wskazują potrzebę opatrzenia dokumentu pieczątką. Warto przytoczyć tu odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 29 kwietnia 2010 r., na zapytanie nr 6750 w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek:   

„(...) w polskim ustawodawstwie został nałożony obowiązek stosowania pieczęci wyłącznie w zakresie pieczęci urzędowych. (...) brak jest ogólnego przepisu nakładającego wprost na m.in. przedsiębiorców dokonujących określonych czynności w relacjach z organami administracji publicznej, w tym w szczególności z organami podatkowymi, obowiązek posiadania i posługiwania się pieczątkami firmowymi przez podmioty uczestniczące w obrocie prawnym. O umieszczaniu pieczątek firmowych stanowią natomiast niektóre akty normatywne określające wzory dokumentów, druków i formularzy składanych organom administracji publicznej. (...) Podkreślić jednakże trzeba, że brak opatrzenia konkretnego druku (formularza) składanego w wersji papierowej pieczątką firmową nie powoduje negatywnych skutków dla składającego druk (formularz).”

(całość odpowiedzi: sejm.gov.pl)

Tak więc obowiązku nie ma. Niektórzy próby narzucenia organizacjom konieczności posiadania pieczątki/pieczątek postrzegają nawet jako legitymizowanie biurokracji. Jakby tego nie oceniać, to trudno nie przyznać, że w obrocie dokumentów pieczątka się przydaje.
 

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2017-12-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!