Ostatnie dni na złożenie sprawozdania finansowego NGO do Urzędu Skarbowego
autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego.

Obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do odpowiedniego urzędu – w tym do urzędu skarbowego – dotyczy wszystkich stowarzyszeń i fundacji. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów

Które NGO mają czas na złożenie sprawozdania do 10 lipca

Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego – 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija właśnie 10 lipca.

Które NGO musiały złożyć sprawozdanie wcześniej niż 10 lipca

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

 

Rok obrotowy inny niż kalendarzowy i sprawozdanie w innym terminie
Podane wyżej daty – 30 czerwca i 10 lipca – dotyczą organizacji pozarządowych, które mają rok obrotowy taki sam jak rok kalendarzowy (tak jest w przypadku większości NGO-sów). Organizacja może wybrać rok obrotowy inny niż kalendarzowy (i wtedy daty dotyczące obowiązków sprawozdawczych się przesuwają), musi jednak zapisać to w statucie. O przypadkach, kiedy rok obrotowy nie jest typowy, czytaj też w wiadomości: Czy muszę składać sprawozdanie finansowe w 2018?


Uwaga!
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS (kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2018 r. 210 zł).

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2018-07-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!