Oferta banków dla organizacji pozarządowych
autor(ka): Magdalena Wroczyńska dla ngo.pl
Konto bankowe musi mieć właściwie każda organizacja pozarządowa. Prowadzenie bez niego działań, wydaje się bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Szczególnie kiedy korzystamy z darowizna, dotacji czy 1%. Sprawdź, jakie produkty oferują banki organizacjom pozarządowym.

Konto bankowe organizacji pozarządowej 

Większość organizacji pozarządowych posiada rachunek bieżący w banku. To nie tylko kwestia wygody, ale i konieczność, aby organizacje mogły rozliczać się podatkowo, jak również aby ich darczyńcy mogli odliczać sobie darowizny od podatków. Przedstawiciele sektora trzeciego najczęściej korzystają z funkcji wpłat i wypłat, przelewów, oraz z możliwości posiadania  subkont. 

W związku z tym, że główną bolączką stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych są problemy finansowe i kwestie, dotyczące zdobywania środków, posiadanie korzystnego konta w banku wydaje się kluczowe. Organizacje decydując się na wybór rachunku bankowego kierują się więc przede wszystkim ceną, jaką będą musiały ewentualnie zapłacić za założenie i utrzymanie takiego konta. Jest to w ich wypadku szczególnie istotne, bo przecież ich działalność z założenia nie przynosi żadnych zysków. 

Choć niewiele banków ma propozycje skierowane bezpośrednio do organizacji pozarządowych, okazuje się, że oferty przygotowane dla firm również mogą być atrakcyjne, o ile nie atrakcyjniejsze, dla NGO. 

Sprawdziliśmy w siedmiu losowo wybranych bankach, czy mają atrakcyjne propozycje rachunków dla sektora non-profit. Okazało się, że kierując oferty do organizacji pozarządowych, banki najczęściej proponują im skorzystanie z kont stworzonych dla małych i średnich firm. Tylko nieliczne mają do dyspozycji zespół rozwiązań finansowych służących do zarządzania funduszami trzeciego sektora.

Konta oferowane z myślą o NGO

Przyjrzyjmy się najpierw bankom, które mają w swojej ofercie propozycje skonstruowane specjalnie dla sektora non-profit. Są to między innymi: Bank Ochrony Środowiska S.A., BGŻ BNP Paribas i  Raiffeisen Bank Polska S.A. 


Bank Ochrony Środowiska S.A.
Według samego banku, Pakiet dla NGO to kompleksowe rozwiązanie stworzone specjalnie z myślą o organizacjach pozarządowych, zawierający szereg usług i produktów bankowych. Za korzystanie z tego rozwiązania bank pobiera opłatę miesięczną w wysokości 14 zł. W zamian za to klienci mają dostęp do następujących usług i produktów: 

Oferta obejmuje również:


BGŻ BNP Paribas
Pakiet Społeczny Lider to propozycja banku dedykowana dla organizacji społecznych i instytucji micro non-profit. Pakiet obejmuje specjalnie dedykowaną obsługę doradcy, niezbędne usługi bankowe oraz formalności ograniczone do minimum. W ramach pakietu gwarantowane są bezpłatnie:

Pakiet Społeczny lider został stworzony z inicjatywy pracowników banku we współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.


Raiffeisen Bank Polska S.A.
Propozycja banku to Wymarzone Konto dla Biznesu Non-Profit. W ramach tej oferty organizacje non-profit nie płacą za:

Konta oferowane z myślą o małych firmach

Pozostałe instytucje finansowe, z którymi kontaktował się portal ngo.pl oferują organizacjom non-profit produkty przeznaczone dla małych i średnich firm. Oto niektóre z ich propozycji. 


PKO Bank Polski
Dedykowany rachunek dla podmiotów non-profit w PKO Banku Polskim to PKO Rachunek dla Biznesu, w ramach którego klient otrzymuje bezpłatnie: 


Pekao S.A.
Organizacjom pozarządowym Bank Pekao S.A. oferuje Konto Przekorzystne Biznes, które zgodnie z taryfą jest bezpłatne „bezwarunkowo”, a Bank Pekao S.A. nie nalicza opłaty za prowadzenie rachunku podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty mogą indywidualnie negocjować także inne opłaty.

Według tej taryfy bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat gotówkowych:

Wypłaty gotówki można dokonać:


mBank
Dla organizacji pozarządowych bank proponuje rachunek w promocji mBiznes Konto Standard. Zakłada on wszystkie najważniejsze usługi za 0 zł. Bank gwarantuje, że przez 2 lata nie zmieni poniższych opłat. Bezpłatne będą więc:

Dodatkowo, w przypadku wykonania przelewu do ZUS w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku, mBank wypłaca klientom 100 zł premii.


Ing Bank Śląski
Organizacjom pozarządowym bank proponuje konto Ing Direct Business. Za 19 zł miesięcznie stowarzyszenie, fundacja lub wspólnota mają zagwarantowane: 

Za inne przelewy w złotówkach bank potrąca 0,90 zł od transakcji.

Dokumenty potrzebne do założenia konta bankowego

Aby otworzyć rachunek dla organizacji non-profit niezbędne jest złożenie dokumentów określających status prawny podmiotu oraz zasady jego reprezentacji. W większości banków są to następujące dokumenty: 

  • statut lub regulamin;
  • wydruk lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • decyzję w sprawie nadania numeru NIP;
  • dokumenty tożsamości osób upoważnionych do działania w imieniu klienta (np.: pełnomocników);
  • gdy stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej: odpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego określającego nazwę, siedzibę i nazwiska osób uprawnionych do składania w imieniu stowarzyszenia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.
     
Poszukując odpowiedniego konta w banku, który nie ma propozycji dedykowanej sektorowi non-profit, dobrze jest dowiedzieć się również, czy bank ten nie jest skłonny do odstąpienia od standardowych warunków na rzecz organizacji  pozarządowych. Niektóre banki dopuszczają indywidualne negocjowanie umów z klientami.


Po szczegółowe informacje na temat ofert poszczególnych banków warto zwrócić się bezpośrednio do ich przedstawicieli.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

 

źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl
data publikacji: 2018-10-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!